පවතින තත්වය හේතුවෙන් සියලුම Dialog පාරිභෝගික සේවා මධ්‍යස්ථාන ඔක්තෝම්බර් 1 දක්වා තාවකාලිකව වසා ඇති බව කරුණාවෙන් සලකන්න.
Dialog සේවාවන් සඳහා ක්ෂණික සහාය ඔබට ලබාගැනීමට අපගේ ඩිජිටල් ක්‍රම භාවිතා කරන්න.
මීට අමතරව, ඔබගේ පහසුව සදහා අපගේ ජංගම සේවා කණ්ඩායම් ස්ථාන කිහිපයක සිට ක්‍රියාත්මක වේ.

Shop online and get FREE, no-contact delivery right to your door step.

 • Galaxy Z Fold3 | Galaxy Z Flip3 5G

  Get ready for change
  Get ready for unfold

  Pre-Order Now
 • සුරක්ෂිත වන්න, නිරතුරුව සම්බන්ධවන්න

  ඔබටත් ඔබේ ආදරණීයයන්ටත් පහසුවෙන් රීලෝඩ් කිරීමට MyDialog App එක භාවිතා කරන්න.

  Download කරන්න
 • දැන් සියලුම Dialog සම්බන්ධතාවයන් dialog.lk මගින් Online Order කර නිවසටම ගෙන්වා ගන්න

  දිවයින පුරා නොමිලේ Delivery

  Order කරන්න
 • Sri Lanka's Best
  UNLIMITED DATA PACKAGES

  Data plans starting from Rs.195/- per day

  Learn More
 • වෙතින් දැන් Instagram

  ඩේටා කැපෙන්නේ නැති

  සක්‍රිය කරගන්න වැඩි විස්තර

Dialog Television

Enjoy 130+ Local & International Channels Offering World-class Entertainment

Packages to Suit Your Every Need Starting from Rs. 900+ Per Month

home-devices-loading

නවතම හඳුන්වාදීම් සහ සේවාවන්

 • දකුණු ආසියාවේ ප්‍රථම

  පර්යේෂණ සම්ප්‍රේෂණ ජාලය
  දැන් ස්ථාන රැසක සිට අත්විඳින්න

  වැඩි විස්තර

 • Zoom, Google, Microsoft, YouTube, Education Apps and Web Browsing @ Amazing Rates.

  ACTIVATE NOW

 • Get 3 instalments WAIVED OFF
  when you buy an iPhone

  with your Commercial Bank, HSBC or Nations Trust Bank American Express Credit Card

  LEARN MORE

 • ඔබටත් ඔබේ ආදරණීයයන්ටත්
  ගෙදර ඉඳගෙනම රීලෝඩ් කිරීමට

  Dialog.lk භාවිතා කරන්න

  Reload Now

Sri Lanka’s
Widest Network

 • Everything is Easier with the
  MyDialog App

  Manage All Your Dialog Connections from Anywhere, at Any Time

 • Enjoy Sri Lanka’s Largest Collection of Videos and LIVE TV Without Any Data Charges

True to our vision of “Empowering & Enriching Sri Lankan Lives”

Dialog is working in your communities, supporting Sri Lankans in all their endeavours

What our customers say…

Here’s what our customers are saying about our services

 • MR. R KUMAR
  Kandy

  Very friendly staffs , very efficient, knowledgeable and courteous. I'm proud to be a Dialog customer since 2002

 • MISS. D CHANDRIKA
  Trincomalee

  I am appreciating your this kind of service in this pandemic situation. Keep it up ! you are nicely dealing with customers. Thanks Dialog!

Our solutions to improve your lifestyle

Stay one step ahead every day with our digital solutions