• විශේෂ දැනුම්දීමයි!

  Dialog Mega වාසනා ත්‍යාග පිරිනැමීම සඳහා Dialog ආයතනය කිසිඳු අයකිරීමක් සිදු නොකරයි. ඔබට එවැනි ඇමතුමක් හෝ SMS ලැබුණහොත් එය වංචාවකි.

  ඒ සම්බන්ධයෙන් 1777 අමතා වැඩිදුර සහය ලබාගන්න.

 • හඳුන්වාදෙන අලුත්ම

  ශ්‍රී ලංකාවේ වාසිදායකම මොබයිල් පසුගෙවුම් ප්ලෑන්

  Learn more
 • ENJOY FABULOUS DISCOUNTS

  on Dialog Home Broadband & Dialog Television connections.

  Offer valid till 30th June 2023

  Learn More
 • දෙවන කෝටිපති ජයග්‍රාහකයා

  තුෂාර ප්‍රියදර්ශන - ගම්පහ

  මීළග ජයග්‍රාහකයා ඔබද?

  Learn More
 • Introducing the all new

  The Truly Unlimited Plan
  that fits every corner of the country!

  Monthly Rs.899/- only.

  (Including taxes)

  Learn more
 • Donate a meal today!

  With just Rs. 100 you can sponsor a meal for a person in-need.

  Donate via Karuna.lk

Order all your Dialog Connections Online

FREE Island-Wide Delivery

Choose what you need to buy online Order Online We deliver we dliver to your door-step

Packages to Suit Your Every Need Starting from Rs. 900+ Per Month

work from home learn from home be entertained from home stay connected from home
home-devices-loading

නවතම හඳුන්වාදීම් සහ සේවාවන්

 • දකුණු ආසියාවේ ප්‍රථම
  5G
  පර්යේෂණ සම්ප්‍රේෂණ ජාලය
  දැන් ස්ථාන රැසක සිට අත්විඳින්න

  වැඩි විස්තර

  Dialog 5G location map
 • MyDialog App එක මගින් ඔබේ ගෙවීම්
  කර අලුත්ම Smartphones දිනාගන්න
  අවස්ථාව හිමි කර ගන්න!

  Learn more

 • The ultimate
  AR and VR
  gaming experience

  Learn more

 • UNLIMITED Calls to Any Network

  Rs.650/- a month (Inclusive of Taxes)

  ACTIVATE NOW

Sri Lanka’s
Widest Network

Dialog Network Coverage Map
 • Everything is Easier with the
  MyDialog App

  Manage All Your Dialog Connections from Anywhere, at Any Time

  App store logos
 • Enjoy Sri Lanka’s Largest Collection of Videos and LIVE TV Without Any Data Charges

  app store logos

True to our vision of “Empowering & Enriching Sri Lankan Lives”

Dialog is working in your communities, supporting Sri Lankans in all their endeavours

What our customers say…

Here’s what our customers are saying about our services

 • Profile icon

  REV . K FERNANDO
  Kalutara

  Excellent! Well Rewarded Great Valuable Service For The Nation & For All Of US. THANK YOU VERY MUCH. GOD BLESS YOU!

 • Profile icon

  MR . S MATHER
  Colombo

  Job done well within the alloted time. Thanks for the comitment shown by the technical staff. Once again a big THANK YOU. I recommend more people to use Dialog network .Thank you so much!

Our solutions to improve your lifestyle

Stay one step ahead every day with our digital solutions