டயலொக் என்டர்பிரைஸ் என்பது, கூட்டாண்மை மற்றும் சிறிய மற்றும் நடுத்தர வியாபார துறைகளுக்கு வர்த்தக தொடர்பாடல் தீர்வுகளை வழங்கும் one-stop-shop ஆக அமைந்துள்ளது. எமது தீர்வுகள், உங்கள் வர்த்தக செயற்பாடுகளை பாரம்பரிய குரல் மூலமான அழைப்பு கட்டமைப்புகளிலிருந்து அடுத்த தலைமுறைக்கான தீர்வுகளுக்கு சுமூகமான முறையில் சிக்கனமாக மாற்றிக் கொள்வதற்கான வாய்ப்பை வழங்கும்.

Wi-Fi

Get instant and secure access to High Speed Internet from over 2500 locations across the coutnry.

மேலும் பார்வையிட