ඔබගේ ව්‍යාපාරයට විශේෂ ජංගම දුරකථන අවශ්‍යතාවන් ඇති බව අප තේරුම් ගෙන සිටිමු. එබැවින් අප ඒ වෙනුවෙන් විශේෂ සැලසුම් ගොඩ නගා තිබෙන මෙන්ම ඔබගේ අවශ්‍යතාවන් සපුරාලීම පදනම් කරගෙන අප දුරකථනයන්ද සපයනු ලබමු. සාමාන්‍ය GSM ජංගම දුරකථන, mart -ජංගම දුරකථන, BlackBerry, Tablets සහ ඵදඉසකැ Mobile Broadband උපකරණ ඔබගේ අවශ්‍යතාව බවට පත් කර ගන්න. නිශ්චිත පාරිභෝගික කොටස්වලට සුවිශේෂී වූ ජංගම දුරකථන සැලසුම් ද සහිතව එම උපාංග ඔබට ලබා දීමට අප සමත් වෙමු. කරුණාකර ඩයලොග් ව්‍යවසායකයා හා සම්බන්ධ වී ඔබට ගැලපෙනුයේ කවර නම් දුරකථනයන් සහ සැලසුම්දැයි සොයා දැන ගන්න. ව්‍යවසායකත්වයන් සඳහා MiFi router .

Dialog BlackBerry. ආයතනික ජංගම පුළුල් පරාස අන්තර්ජාලය. දියුණු සංචලතාවෙන් යුතු උපාංග.

ඩයලොග් බ්ලැක්බෙරි

Business and mobile workforces now stay connected 24/7 with Dialog Blackberry.

වැඩි විස්තර

ව්‍යවසායයන් සඳහා මයිෆයි රවුටර්

Create a mini Wi-Fi Zone at any destination with the new Dialog Mi-Fi Router.

වැඩි විස්තර

Wi-Fi

Get instant and secure access to High Speed Internet from over 2500 locations across the coutnry.

වැඩි විස්තර