எமது பரந்துபட்ட பங்காண்மை வலையமைப்பில், 50க்கும் மேற்பட்ட 1 தர மற்றும் 2 தர சர்வதேச குளோபல் சேவை வழங்குநர்கள் கீழே தரப்பட்டுள்ளனர்.

 • starhub
 • sprint
 • tm
 • reach
 • cable-wireless
 • verizon-business
 • xl
 • bt
 • touch-maldives
 • pccw
 • multinet

எமது பங்காண்மைகளை பற்றி மேலும்

Touch Corporate Fuel Card

A unique corporate fuel management solution .

மேலும் பார்வையிட