එමෙන්ම අනාගත අවශ්‍යතා පිළිබඳව අවධානය යොමු කරන අතරම ඔබගේ වර්තමාන අවශ්‍යතා සපුරන්නට කළමනාකරණ සේවා කට්ටලයක් ඩයලොග් පිරිනමයි.

සුරක්ෂිතතාව, ආරක්ෂාව සහ ගුණාත්මක බව ඔබ වෙනුවෙන් අවශ්‍යයෙන් සැපිරිය යුතු බව අපේ පාරිභෝගිකයන් සහ පාර්ශවකරුවන් සඳහා අන්‍යාන්‍ය සන්නිවේදනයේ යෙදෙද්දී අප අවබෝධ කර ගනිමු. මෙලෙස අප සතු ඉංජිනේරු කණ්ඩායම ඕනෑම ගැටළුකදී සහාය වීමට 24x7 සේවා කාලය මත පදනම්ව හොදින්ම සේවය සැලසීම සහතික කරයි.

නීති විරෝධී හඬ ඇමතුම් නිවාරණ හා අධීක්ෂණ සෝවාවන්.

  • ජාත්‍යන්තර නීති විරෝධී හඬ ඇමතුම් ජංගම දුරකථන ක්‍රියාකරුවන්ට වර්ධනය වෙමින් තිබෙන ගැටළුවක් මෙන්ම ඔවුන්ගේ පරිශිලකයන් විසින්ද ඒවායේ බලපෑම් විඳිනු ලබයි.
  • මෙය ආදායම සහ සේවාවේ ගුණාත්මක බව පහත හෙළීම දක්වා ගමන් කරනවා.
  • ඩයලොග් නීති විරෝධී හඬ ඇමතුම් නිවාරණ හා අධීක්ෂණ විසඳුම් ඔබේ ව්‍යාපාරය වෙනුවෙන්ම සකසා ඇති මෙන්ම ඔබේ ව්‍යාපාරයේ නීති විරෝධී හඬ කෙළවර කිරීම වැළැක්වීම සහ අධීක්ෂණ විසඳුම් ඩයලොග් විසින් සුසදන ලද මෙන්ම, ඔබේ ජාලයට ලැබෙන ඇමතුම් නීති විරෝධී මාර්ගවලින් අවසන් කිරීමෙන් ඔබේ ආදායම් ඉවතට කාන්දු නොවීම එමගින් සහතික කරනවා.

ආසියාවේ/ දකුණු ආසියානු කලාපයේ තොග අලෙවි සේවා ගනුදෙනු කළමනාකරණය /හසුරුවීම.

  • ඩයලොග් ආසියාවේ විශාලතම ජාලය වන Axiata හි සහායද ඇතිව අපගේ ජාලයේ පාර්ශවකරුවන් හරහා ඔබේ තොග අලෙවි සේවා හඬ ඇමතුම් වෙළඳ ගනුදෙනු හසුරුවන්නට ආසියාව / දකුණු ආසියානු කලාපය තුළ පාර්ශවකරුවෙක් වන්නට සමත් වනවා.
  • තරඟකාරි මිල ගණන් අනුපාත, ගුණාත්මක හා ගැටලු රහිත මාර්ගගත කිරීම් ඔබට අවශ්‍ය දෙය විය හැකි බැවින් අප කණ්ඩායම ඔබේ වාහක සේවා අවශ්‍යතා සඳහා ඉලුලුමට අනුව හැඩ ගස්වන ලද වැයට සරිලන විසඳුම් පිරි නමන්නට සමීපව ඔබ සමඟ කටයුතු කරනු ඇත.

  • Over 100 high quality interconnections to Incumbents, major Tier 1 Carriers, Mobile Operators Voice Resellers
  • Reliable carrier network with ample capacity
  • Attractive rates
  • 24×7 සේවා කාලය තුළම අත්දැකීම් සහිත කාර්ය මණ්ඩලයක් විසින් සහාය ලබා දෙයි.

Touch Corporate Fuel Card

A unique corporate fuel management solution .

වැඩි විස්තර