අපගේ යුග කාරක ජාලය මත පදනම්ව ඉතා උසස් හා තරඟකාරි මිල අනුපාත ලබා දෙන, ශ්‍රී ලංකාවේ පවතින බොහෝ ප්‍රමාණයක අන්තර් සබඳතා අතරින් විශාලතම බාහිර පිවිසුම් ක්‍රියාකරු වන ඩයලොග්, මෙලෙස පවතින සියලු බාධාවන් ඉවත් කර ශ්‍රී ලංකාවේ අංක එකේ සම්බන්ධකතාව නිර්මාණය කරයි .

එලෙසම අනෙකුත් ගෝලීය ගමනාන්තයන් දක්වා ද පරිපූර්ණ වසර කිහිපයක අත්දැකීම් සහ ජාත්‍යන්තර සම්බන්ධතාවන්හි ප්‍රවීණතාවය, අති නවීන රවුටර පද්ධතිය සමඟ එක්කිරීමෙන් තාක්ෂණික වශයෙන් ස්ථිර උන්නතිය හා යටිතල පහසුකම් විසඳුම් ඔස්සේද, නවීකරණය හා වෘත්තියමය ප්‍රවීණතාව ඔස්සේද ලෝකයේ පවතින ඇතැම් හොදම විදුලි සංදේශ ජාලයන් තරම් දුරක‍ට ඩයලොග් අප පරිපූර්ණත්වය ලබා ඇත්තෙමු.

වර්තමානයේදි ඩයලොග් ජාත්‍යන්තර ඍජු ඇමතුම් පහසුකම (IDD ජාත්‍යන්තර ඍජු ඇමතුම් - අයිඩීඩී) තුන්සීයකට අධික ගමනාන්තයන් කරා ශ්‍රී ලංකාවේ ඔනෑම ප්‍රදේශයක සිට ලබා ගත හැකි පරිදි ඉදිරිපත් කර තිබේ. එසේම අප එක්සත් රාජධානිය හොංකොං පදනම් කොට ගත් PoPs සමග අපගේ සීමාවන් පුළුල් කොට ඇතිමු. අපගේ ක්‍රියාන්විතය අපගේ සේවාදායකයන්ට ඔවුනගේ ගනුදෙනුකරුවන්ට මනා සේවයක් සලසා දිය හැකි අසමසම අගයෙන් යුත් ප්‍රස්තුතයන් ලබාදෙනවා.

ප්‍රධාන ජාලය

එසේම ශ්‍රී ලංකාවේ භූමිගත සියළු රැහැන් පද්ධති (SMW 3, SMW 4, DS Cable, Bharat Lanka & FLAG) සේම චන්ද්‍රිකාවන් කරාද විශ්වසනීය සහ ගුණාත්මක පිවිසුම් සම්බන්ධකතාව සපයනුයේ ඩයලොග් ජාලයම පමණී .

සම්බන්ධකතාව

ඉදිරි පරපුරේ ජාල NGN සහ අන්තර්ජාතික හුවමාරු පේනු මධ්‍යස්ථාන ISC වලින් ඩයලොග් සපුරා සන්නද්ධ බැවින් අන්තර්ජාතික සමඟ තොග අලෙවි සේවා හඬ ඇමතුම් අංශය තුළ භූගෝලීය සමතිරික්තතාව සමග මෙන්ම මාර්ගගත කිරීම අරභයා LCR පද්ධති සමඟ ඒකාබද්ධ කිරීම සිදු කෙරේ.

පැරණි උරුමයේ සංඥාකරණ තාක්ෂණයන් මෙන්ම නව ඉදිරි පරපුරේ ජාල NGN නියමාවලීන්ද පැරණි TDM SS7 තාක්ෂණයන් මත මෙන්ම නව SIP, SIP-t, H323 ආදී තාක්ෂණයන් මතද පාදකව එම හඬ ඇමතුම් අන්තර්සබඳතා සම්පාදනය කළ හැකි පරිදි සහාය සැපයීය.

Legacy උරුමය / නව TDM සම්පිණ්ඩන උපකරණ කාර්යක්ෂම ජාත්‍යන්තර පුළුල් පරාස භාවිතාව උදෙසා යොදා ගන්නා ලදී.

ඩයලොග් ජාත්‍යන්තර පිවිසුම් ද්වාරය හරහා TDM හෝ VOIP ඔස්සේ සම්බන්ධ වීමට තෝරා ගැනීමක් වාහකයන් සතුව පවතියි. එමනිසා H323 හෝ SIP යන දෙයාකාර නියමාවලි දෙකටම එහි අනුබලය පවතී.

තොග අලෙවි ව්‍යාපාරය

ඩයලොග් ඉහළ ක්‍රියාකාරිත්වයකින් යුත් හඬ පරාස සේවා ඉහළ තරගකාරී මිල අනුපාතයකින් යුක්තව, අසමසම පරාසයක නිකුත් කරයි. වක්‍ර සහ ඍජු හඬ ඇමතුම් හුවමාරු පේනු මෙන්ම භූගෝලීය නොවන සේවාද අප විසින් පිරිනමමු . එපමණක්ද නොව, ඔබගේ පරිපාලනය අවම කිරීමේ සිට කාර්යක්ෂමතාව උපරිම කිරීම දක්වා අපගේ හඬ සේවාව අනුපූරණය කරන සිත්ඇදගන්නා සැපයුම් මෙවලම්ද පවතී.

අපගේ ජාත්‍යන්තර Pops

වාහකයන් හා සේවා ප්‍රතිපාදකයන් ඔවුන්ගේ PSTN හෝ ජංගම දුරකථන ජාල ඍජුවම ඩයලොග් ජාලයට TDM සම්බන්ධතාවන් හරහා සම්බන්ධ කරන්නේ එක්සත් රාජධානිය හා හොංකොං හි පිහිටි ඩයලොග් Pop's වෙතටය.

අපගේ හවුල්කරුවන්

ඔබව ගෝලීයව සම්බන්ධ කරන අපගේ ඇතැම් ප්‍රධාන පාර්ශවකරුවන් පහත දැක්වේ.

 • vodafone
 • bics
 • basis
 • sprint
 • bt
 • kddi
 • teliasonera
 • telenor
 • ftgroup
 • deutsche-telekom
 • touch-maldives
 • telecom
 • ntt
 • reliance
 • tata-communication
 • m1
 • singtel
 • stc
 • kt
 • air-tel
 • j3g5
 • maxis
 • dj
 • pccw
 • etisalat
 • telecom-nz
 • tm-2
 • hgc
 • at-t
 • celecom

Touch Corporate Fuel Card

A unique corporate fuel management solution .

වැඩි විස්තර