எதிர்காலம் இன்றே என்ற கருத்துக்கு அமைய புதுமையான தீர்வுகளாக டயலொக் மிக புதிய மொபைல் பயன்பாடுகளை அறிமுகப்படுத்தியுள்ளது. நீங்கள் உலகத்தில் எந்த பகுதியில் பயணித்துக் கொண்டிருந்தாலும், அது விடுமுறையனாலும் சரி வர்த்தகம் சம்பந்தமாக இருந்தாலும் சரி டயலொகின் இடம்பெயர் ஆற்றல் தீர்வு முறையின் மூலமாக நீங்கள் உங்கள் நிறுவனத்துடன் தொடர்புடன் இருக்கலாம் .

Touch Corporate Fuel Card

A unique corporate fuel management solution .

மேலும் பார்வையிட