ඩයලොග් Blackberry සමඟ පැය විසිහතර පුරා ම දැන් ව්‍යාපාරික සහ ජංගම ශ්‍රම බලකායන්ට සම්බන්ධතාව පවත්වා ගත හැකියි. ඔබට ඊමේල් පිරික්සීම, ඇමතුම් සැලසීම, පණිවුඩ යැවීම, අන්තර්ජාල ප්‍රවේශය සහ තවත් බොහෝ දෑ කළ හැකියි. උසස් උපාංග සහ සේවා සමඟ BlackBerry ධාවක ලෝකයට ඇතුළු වී ඔබේ කණ්ඩායම සමඟ ඔබේ අවශ්‍යතා ඕනෑ එපාකම් ඩයලොග් සැලසුම් වෙතින් පහසුවෙන් තෝරාගන්න.
  • 3G ජාලය: වේගවත් ජාල සහ සමගාමී හඬ සහ දත්ත ප්‍රවේශය ලබාගන්න.
  • ඍජු තෙරපුම් තාක්ෂණය: ඔබේ ජංගම දුරකථනයෙන් ඊ-මේල් ලබාගැනීම, අපහසු කාර්යයන්, calendar items සහ තවත් දෑ එසැණින් පැමිණවීමටයි.
  • GPS සහ Navigator : සිතියම් සහ වැඩිදුර දෑ සමඟින් ඔබේ නියමිත ගමනාන්තයට විටින් විට ලැබෙන හඬ විධාන අනුව නිවැරදි මග යන්න.
  • අන්තර්ජාතික ආවරණය : විශ්වසනීය දැනුමකින් යුතුව සැරිසරමින් රටවල් 220කට අධික සංඛ්‍යාවකට voice roaming සහ රටවල් 195කට අධික සංඛ්‍යාවකට data roaming කිරීමද ඔබට ලබාගත හැකි ය.
  • Bluetooth®: ඉලෙක්ට්‍රොනික ධාවක සමඟ සම්බන්ධ වී, ඔබේ hands-free උපාංගයෙන් කතා කරන්න , රැහැන් රහිතව ස්පීකරයන්ට සංගීතය යොමු කරන්න, තවත් බොහෝ දේ අත් විඳින්න .

Services