Zer077 යනු සාමාන්‍ය දැනීම ප්‍රශ්ණ, උපදෙස්, විහිළු තහළු, තේරවිලි, ක්‍රීඩා, වෝල්පේපර් යනාදි කෙටි “ෆ්ලෑෂ්” පණිවිඩ ඔබේ ජංගම දුරකථනයට එවන “පුශ් සර්විස්” සේවාවකි. මෙම පණිවිඩ සඳහා ඔබෙන් ගාස්තුවක් අය නොකෙරේ. අය කෙරෙන්නේ ඔබ එම පණිවිඩයක් ක්ලික් ඒ හරහා සම්බන්ධ වුවහොත් පමණි.
 1. ඔබේ දුරකථන මෙනුවේන් 'Dialog Services' තෝරා ගන්න
 2. Zer077 Live තෝරා ගෙන 'Activations' තෝරා ගන්න. ඉන්පසු 'Activate' කරන්න
 3. Zer077 Live මෙනුවෙන් 'Update Handset' තෝරා ගන්න

Activation

To activate this service, Prepaid customers need a sufficient account balance while Postpaid customers only need to have their connection status as ‘connected’.

IVR

 • Dial 387 and follow the instructions to register. The service will be activated instantly.

SMS

 • Type RING and send to 678

USSD

 • Dial #107# and follow the instructions given.
 • Dial #387# and follow the instructions given.

SelfCare App

 • Mobile > RingIN Tone > Download Tone (the service will be activated)

Deactivation

SMS

 • Type OFF[space]RING and send to 678

IVR

 • Dial 678 and follow the instructions given

SelfCare App

 • Go to VAS Services, select “VAS Service” & deactivate the service
 1. එක් වර්ෂයක් තුළ එක් රක්ෂණ හිමියෙකු / ඩයලොග් පාරිභෝගිකයෙකු සඳහා ඩෙංගු ප්රතිකාර සඳහා මුදල් ගෙවීමක් සිදුවන්නේ එක් වතාවකදී පමණි.
 2. ඩෙංගු ප්රතිකාර සඳහා මුදල් ගෙවීමක් සිදුකරන්නේ රක්ෂණ හිමියාට / ඩයලොග් පාරිභෝගිකයාට පමණක් වන අතර, එය වෙනත් කෙනෙකු වෙත පැවරිය නොහැකිය.
 3. එක් රක්ෂණ හිමියෙකු / ඩයලොග් පාරිභෝගිකයෙකු සඳහා වසරක් තුළ ගෙවන උපරිම වන්දි පූරණය ඩෙංගු ප්රතිකාර සඳහා මුදල් ගෙවීම සහ වෙනත් ඕනෑම රෝගයකදී, අනතුරකදී රොහල්ගත කිරීමේදී රාත්රී කාල 30 ක වාර්ෂික සීමාව නොඉක්මවිය යුතුයි. රෝහල්ගත කිරීමේ රක්ෂණ ඔප්පුවේ නියම, කොන්දේසි, බැහැරකිරීම් සහ අර්ථදැක්වීම්වලට අදාළ වේ.
රෝහල්ගත කිරීමේ රක්ෂණ ඔප්පුවේ නියමයන්, කොන්දේසි, බැහැර කිරීම් සහ අර්ථ දැක්වීම් වලට යටත් වේ.
ඩෙංගු ආවරණය සඳහා සුදුසුකම් ලැබීමට පහත කරුණු අනිවාර්යයෙන් සම්පූර්ණ විය යුතුය:
 • ලියාපදිංචි පුද්ගලික රෝහල් සඳහා NS1 ප්රතිදේහජනක පරීක්ෂණය ධනාත්මකවී තිබීම. (NS1 ප්රතිදේහජනක පරීක්ෂණයේ රෝගියාගේ නම සහ වයස සඳහන්ව තිබිය යුතුය)
 • NS1 ප්රතිදේහජනක පරීක්ෂණයේ ධනාත්මකබව තහවුරු කරන දිනය, රෝහල්ගතකිරීම අතරවාරයේ හෝ රෝහල්ගතකිරීමට පෙර පැය 72 කට නොවැඩි විය යුතුය.
 • රෝගියා රෝහලට ඇතුළත්කිරීම අනිවාර්යයි.
 • රජයේ රෝහලකට ඇතුළත්කිරීමේදී NS1 පරීක්ෂණ වාර්තාව අනිවාර්යය නොවේ. • රජයේ රෝහලකට ඇතුළත්කිරීමේදී NS1 පරීක්ෂණ වාර්තාව අනිවාර්යය නොවේ.
 1. රෝහලෙන් පිටවීමෙන් පසු දින 90 ක කාලයක් ඇතුළත් හිමිකම් ලේඛන ඉදිරිපත්කල යුතුය. < /li>
 2. හිමිකම් පෑමේ ක්රියාවලිය ඉදිරියට ගෙනයනු ලබන්නේ පහත ලේඛන ඉදිරිපත්කිරීමෙන් පසුවය:
  • රෝග විනිශ්චය කාඩ්පතේ පිටපතක්
  • NS1 පරීක්ෂණ වාර්තාවේ මුල් පිටපත
  • සම්පූර්ණ කරන ලද හිමිකම් පෑමේ ෆෝරමය / පත්රිකාව
 3. ඉහත සියලූම ලේඛන ලද පසු ගෙවිය යුතු සෑම හිමිකමක්ම වැඩ කරන දින 5 ක් තුළ ගෙවීමට කටයුතු කරනු ලබයි ි

නොහැක. ඔබට රීලෝඩ් ලද හැක්කේ ඔබ ලියාපදිංචි කළ අංකයට පමණි.

ඔව්, 458 අංකයට ගන්නා ඇමතුම්වලට පිළිතුරු නොලැබෙන අතර එය ස්වයංක්‍රීයවම විසන්ධි වනු ඇත. එය මෙම සේවාවේ ස්වභාවය යි. ඇමතුම විසන්ධි වූ වහා ඔබේ සබඳතාවට රීලෝඩ් එක ලැබෙනු ඇත. කෙසේ නමුත්, ඔබ මුල් වරට 458 අමතන විට ඔබෙන් බැංකුව කුමක්දැයි විමසනු ඇත.
සෑම මිස්-කෝල් එකකින්ම ඔබට රුපියල් 100 ක් රීලෝඩ් කරගත හැකිය.
ඔව්. ඔබට දිනකට රු. 500 ක් දක්වා රීලෝඩ් ලබාගත හැකිය. එනම්, මිස්-කෝල් 5 ක උපරිමයක් ඔබට ඇමතිය හැක.
ඔව්. ඔබට රීලෝඩ් කළ හැක්කේ සෑම විනාඩි 5කට එක් වරකි.
ක්‍රියාවලියෙහි සාර්ථකත්වය අනුව, ඔබට වැඩිදුර විස්තර සමග SMS පණිවිඩයක් ලැබෙනු ඇත.
ඔබේ දුරකතනයෙන් #458# ඇමතූ විට මිස්-කෝල් රීලෝඩ් සේවාව එසැනින් අක්‍රීය වනු ඇත. ඔබට මෙම සේවාව සම්පූර්ණයෙන්ම ඉවත් කිරීමට නම් ඔබගේ බැංකුව හා සම්බන්ධ වී සේවාව ඉවත් කරවා ගත යුතු වේ.
මෙම සේවාව සඳහා ඔබ බැංකුව සමඟ සහ ඩයලොග් සමාගම සමඟ ලියාපදිංචි විය යුතුය. ඔබ ඩයලොග් සමඟ පමණක් ලියාපදිංචිය සිදු කර 458 අමතන්නේ නම්, බැංකුවේ සම්බන්ධතා තොරතුරු පිළිබඳ පණිවිඩයක් ඔබට ලැබෙන අතර බැංකුව සමඟ සේවය සඳහා ලියාපදිංචි වන ලෙස ඉන් දන්වා සිටිනු ඇත.
අදාල දුරකතනයෙන් #458# ඇමතූ විට මිස්-කෝල් රීලෝඩ් සේවාව අක්‍රීය වනු ඇත. අනතුරුව, 458 අමතා ඔබට අවශ්‍ය නව බැංකුව තෝරන්න.
  සම්පත් බැංකුව LOLC ෆිනෑන්ස්
පාරිභෝගිකයා පහත සඳහන් බැංකු සේවාවන්හි ලියාපදිංචි විය යුතුය සම්පත් බැංකු SMS Banking සේවාව LOLC ෆිනෑන්ස් missed call Reload සේවාව

Option 1: Via Tickets/Receipts:

All tickets and receipts given by the conductor will provide the real-time card balance.

Option 2: Via SMS:

Type BAL <space> DID number and send to 1393
(This will show the balance in the system, not the real-time balance available for use on the card).

Option 3: Via Touch retailer point:

Produce the card to the nearest Touch retailer point and obtain the card balance (This will show the real-time balance on the card available for use).

PIN Change

Via SMS:

 • SMS: Type Ez [space] “NEWPIN” in letters [space], the existing PIN and send to 356
 • You will receive a confirmation message and a 6-digit system generated PIN.

Via USSD:

 • Dial #356#

PIN Reset Request

If you have forgotten your PIN, you can ask for it to be reset.

Via SMS:

SMS: Type Ez[space]RESETPIN and send to 356

The PIN will be reset to the default and after that, you can request it to be changed as explained above.

 • Via the hotline - PIN resets can be done by contacting the hotline.
 • Walk-in - PIN resets can even be done by visiting a Dialog outlet.

Note:

The PIN reset process will take 24 hours, regardless of which option is used.

රෝහලෙන් පිටවී දින 90 ක කාලයක් තුළ හිමිකම් පෑම ඉදිරිපත් කිරීම ආරම්භකර තිබිය යුතුය.

හිමිකම් පෑම සම්බන්ධයෙන් කටයුතු කිරීම ආරම්භවන්නේ පහත දැක්වෙන ලේඛන ඉදිරිපත්කිරීමේන් පසුවයි:

 • සම්පූර්ණ කළ හිමිකම් පෑමේ ආකෘති පත්රය
 • සම්පූර්ණ කළ රෝග විනිශ්චය කාඩ්පතෙහි පිටපතක්
 • අනන්යතා සහතිකයේ පිටපතක් ( ජාතික හැඳුනුම්පත / රියදුරු බලපත්රය)
 • ලියාපදිංචිවීම තහවුරු කෙරෙන ලේඛනය (Milvik ආයතනය විසින් ඉදිරිපත්කරනු ලබන)

ෆෝරමය / පත්රිකාව සම්පූර්ණකර ඉදිරිපත්කල විට රක්ෂණ සහකරු විසින් වැඩ කරන දින 5 ක් තුළ හිමිකම් ගෙවීම සිදුකරනු ලබයි.

ඔබේ ඩයලොග් දුරකථනයේ ‘Discount Zone’ පණිවිඩය දිස්වූ අවස්ථාවක, #667# ඩයල් කර ලියාපදිංවි වන්න.

නැතහොත් Zero77 Live වෙත පිවිස, Discount Zone දැනුම් දීමට ගොස් OK බොත්තම ඔබන්න.

Yes. Hospitalization claims due to COVID-19 is covered up to the limit of your registered policy.

Note – Admission to a Hospital is mandatory to be eligible for the claim.

CLI ක්‍රියාත්මක කිරීමට (පසුගෙවුම්) 678 හෝ (පෙරගෙවුමු) 676 ඩයල් කරන්න.
සියළු ඇමතුම් හරවා යවන්න ** 21 * 0777 012012 # හා SEND/OK
වෙනත් ඇමතුමක රැඳී සිටින විට හරවා යවන්න ** 67 * 0777 012012 # හා SEND/OK
ඇමතුමට පිළිතුරු නොලැබුනොත් හරවා යවන්න
(approx. 30 seconds)
** 61 * 0777 012012 # හා SEND/OK
සම්බන්ධ කර නොහැකි නම් හරවා යවන්න
(දුරකථනය විසන්ධි වී ඇත් නම් හෝ ආවරණ කලාපයකින් බැහර නම්)
** 62 * 0777 012012 # හා SEND/OK
ඩයිවර්ට (හැරවීම) ක්‍රියාත්මකදැයි පිරික්සමින් *# CODE # හා SEND/OK

ක්‍රියාවිරහිත කිරීම

Type ##002# හා SEND/OK
නැත්නම් දුරකථන මෙනියු ගොනුවෙන් "Cancel All Diverts" තෝරා ගන්න.
#107# ඩයල් කරන්න < Messaging & Settings < Messaging < SMS Auto Reply
 • නොමිලේ අත්හදා බැලීමේ අවස්ථාව
 • GPRS ගාස්තු අය කෙරේ
 • ඔබටwww.thetraveloid.mobi වෙත ඩයලොග් දුරකථනයකින් පිවිසිය හැක

1.Android ජංගම දුරකථනය උපයෝගී කර ගැනීම

සියළුම වාහන තිබෙන ස්ථානය ඒ අවස්ථාවේදීම දර්ශනය කර ගැනීම

එක් එක් වාහනවල මාර්ග විස්තර දැන ගත හැකි වීම

2.  කෙටි පණිවුඩ SMS හරහා iLocate

 • ඩයලොග් භාවිතා කරන්නන් හට දුරකථන අංක 600ට SMS එකක් යැවීම මඟින් වාහනය තිබෙන ස්ථානය ගැන විමසීමක් කළ හැකිය.
 • ඩයලොග් භාවිතා නොකරන්නන් හට වාහනය තිබෙන ස්ථානය ගැන විමසීමක් කළ හැක්කේ 0114600000 යන අංකයට SMS එකක් යැවීම මගින් ය. .

ඔබේ වාහනය පිළිබඳ කඩිනමින් සොයා බැලීම සඳහා කෙටි නමක් භාවිතා කළ හැකිය. උපකරණයේ අංකය ලබා දීම කෙටි නමක් භාවිතා කිරීම සරල මෙන්ම පහසු වේ.
මග පෙන්විමේ අංකය 7695234567 දරන මග පෙන්වන්නනාට කෙට නමක් ලබා දිමට "name 7695234567 van" යන්න ටයිප් කර 600 ට SMS කරන්න.

ඔබේ වාහනය සොයා ගැනීම සඳහා පහසු ක්‍රම තුනක්

 • Index යන්න 600 ට SMS කරන්න. (හෝ දිගු අංක 0114600000)
  උදා : #1 වාහනයේ දැනට තිබෙන ස්ථානය සොයා ගැනීම සඳහා "1" අංක 600 ට SMS කරන්න.
 • Tracker number 600 ට SMS කරන්න. (හෝ දිගු අංක 0114600000)
  උදා : "769523456"යෙදූ කෙට පණිවුඩය 600 ට SMS කරන්න. එවිට වාහනය දැනට තිබෙන ස්ථානයසහ මග පෙනවන්නාගේ අංකය සොයා ගත හැකිය.
 • කෙටි නම අංක 600ට SMS කරන්න. ( හෝ දිගු අංක 0114600000)
  උදා : වාහනය දැනට තිබෙන ස්ථානය ලබා ගැනීමටඑයට ලබා දි ඇති කෙටි නාමය සමග "van" යොදා SMS කරන්න.

#1 වාහනය දැනට තිබෙන ස්ථානය සොයා ගැනීම සඳහා, උපකරණ අංකය769523456 සමඟ 1 සදහන් කර 600ට SMS කරන්න.

ඔබේ වාහනයේ ස්ථානය පරීක්ෂා කිරීමට පහසු ක්‍රම තුනක්

 • “Index date(1-31) time” යන්න 600 ට හෝ දිගු අංක 0114600000 ට SMS කරන්න
  2014.05.02 වෙනි දින 14.35 ආසන්නම පැයට වාහනය තිබෙන ස්ථානය සොයා ගැනීම සඳහා අංක “1 5 1435” ට SMS කරන්න.
 • “Tracker-number date(1-31) time” යන්න 600 ට හෝ දිගු අංක 0114600000 ට SMS කරන්න.
  2014.05.02 වෙනි දින 14.35 ආසන්නම පැයට වාහනය තිබෙන ස්ථානය සොයා ගැනීම සඳහා අංක “769523456 5 1435” ට SMS කරන්න.
 • “Short-Name date(1-31) time” 600 ට හෝ දිගු අංක 0114600000 SMS කරන්න
  2014.05.02 වෙනි දින 14.35 ආසන්නම පැයට වාහනය තිබෙන ස්ථානය සොයා ගැනීම සඳහා අංක “van 5 1435” SMS කරන්න.

ඉල්ලා සිටින දිනය, දැනට තිබෙන දිනය ඉක්මවා යන්නේ නම්, දිනය පසුගිය මාසයෙන් ලබා ගනු ඇත. උදාහරණයක් වශයෙන් දිනය 2014.01.20 නම්, “van 23 1435” SMS කළ පසු ලැබෙන්නේ 2014.02.23 දින 14.35 ආසන්නම පැයට වාහනය තිබෙන ස්ථානය වේ.

මාසයේ 5 වෙනි දිනයේදී, 14.35 ආසන්න පැයට #1 වාහනය තිබෙන ස්ථානය සොයා ගැනීම සඳහා, tracker number 769523456 සමඟ “1 5 1435”, 600 ට SMS කරන්න.

Device + installation is Rs 7,950/-

  Non App users App users Charges beyond free SMS/USSD queries
මාසික වාරිකය නොමිලේ ලැබෙන විමසිම්s මාසික වාරිකය නොමිලේ ලැබෙන විමසිම්s  
iLocate Pro 250/- SMS 75 ක් මගින් සිදු කරන විමසිම්
(පළමු මාස 03 තුළ අසීමිත විමසිම්)
320/- smart phone app.මගින් අසිමිත විමසිම් Zero නොමිලේ ලැබෙන SMS විමසිම් බිංදුවයි රු. 1.50/= per query
 • අවුරුද්දක වගකීම
 • ඉහළ නිරවද්‍යතාවයකින් යුතු ව GPS තාක්ෂණය මගින් ගමන් ම විස්තරය.
 • බදු අදාල වේ වෙනත් ජාලවලින් ලැබෙන sms සදහා අ අමතර ගාස්තු අය කෙරේ.
 • දත්ත සදහා ගාසතු අදාල වේ
 • sms විමසිම් වලදී ලබා දෙන ස්ථානවල නම් සිතියම මගින් ලබා දෙන විස්තරයේ ද ඇතුළත් වේ

බදු අදාලයි

මරදාන
නො. 197, ටී.බී. ජයා මාවත, කොළඹ 10.
ක්ෂණික ඇමතුම් - 0773436677 OR 0771070760

පාර්ක් රෝඩ්
නො. 340, පාර්ක් රෝඩ්, කොළඹ 5.
ක්ෂණික ඇමතුම් - 0773960444 OR 0777 354258

නාරාහේන්පිට
නො. 36/651, ඇල්විටිගල මාවත, කොළඹ 5.
ක්ෂණික ඇමතුම් - 0777553583 හෝ 0777552996

කඳාන
නො. 233, මීගමු පාර, කඳාන.
ක්ෂණික ඇමතුම් - 0773064444

කුරුණෑගල
නො. 243, මීගමු පාර, කුරුණෑගල
ක්ෂණික ඇමතුම් - 0773960337

මහනුවර
නො. 260, පොල්ගහමුල හන්දිය, කොළඹ පාර, පේරාදෙණිය, මහනුවර - ක්ෂණික ඇමතුම් - 0772277733

ගාල්ල
නො. 38, දන්ගෙදර පාර, ගාල්ල.
ක්ෂණික ඇමතුම් - 0772920620

සවි කිරීම සඳහා පහත සඳහන් ලියකියවිලි වල පිටපත් අවශ්‍ය වේ.

වාහනයට සම්බන්ධ ලියකියවිලි

 • වාහනය ලියාපදිංචි කිරීමේ සහතිකයේ පිටපත
 • ආදායම් බලපත්‍රයේ පිටපත

පෞද්ගලික වාහනයක් නම්

 • ජාතික හැඳුනුම්පතේ පිටපත

සමාගමක් සතු වාහනයක් නම්

 • සමාගම සංස්ථාපනය කිරීමේ සහතිකයේ පිටපත (ආකෘති පත්‍ර අංක 4)
 • සමාගමේ අධ්‍යක්ෂකවරුන්ගේ/ ලේකම්වරයාගේ විස්තරවල ඇතුලත් පිටපත් (ආකෘති පත්‍ර අංක 20)
 • සමාගම ලියාපදිංචි කළ කාර්යාලය පිළිබද ලියවිල්ලේ පිටපත (ආකෘති පත්‍ර අංක 13) (Form 13)

තනි අයිතියක්/ හවුල් කාරිත්වයක් නම්

 • ව්‍යාපාරය ලියාපදිංචි කිරීමේ සහතිකයේ පිටපත
 • තනි අයිතිය/ හවුල්කාරිත්වය දරන්නාගේ ජාතික හැඳුනුම්පතෙහි පිටපතක්
 • සෑම වාහනයක් සඳහාම ඉහත සඳහන් ලියකියවිලි වෙන් වෙන් වශයෙන් අවශ්‍ය වේ.
 • බලයලත් අත්සන්කරු වන Sun Lanka සමාගම විසින් අයදුම් පත්‍ර පුරවා අත්සන් තබනු ලැබේ
 • පාරිභෝගිකයා ලියාපදිංචි අයදුම්කරු, නොවන්නේ නම් ඔහු/ ඇය විසින් භාර ගැනීමේ ලියවිල්ලකට අත්සන් තැබිය යුතුයි.

ප‍්‍රවේශ පත‍්‍ර ලබාගන්නේ කෙසේද?

 • ප‍්‍රවේශ පත‍්‍ර සේවාවට පිවිසීමට 444 ඩයල් කරන්න
 • ඔබේ නම, ජංගම දුරකථන අංකය, ජාතික හැඳුනුම්පත් අංකය, ගමනාන්තය, ප‍්‍රවේශ පත‍්‍ර සංඛ්‍යාව සඳහන් කරන්න.
 • 444 අංකයෙන් ඔබට යොමු අංකය සමග වෙන් කිරීම් විස්තර SMS මාර්ගයෙන් ලැබෙනු ඇත.
 • අදාළ බස් රථය තුළ දී SMS ප‍්‍රවේශ පත කොන්දොස්තර මහතාට පෙන්වන්න.

මෙම සේවාවෙන් වෙන් කරවා ගැනීම් කළ හැකි ගමන් මාර්ග

 
පහත සඳහන් බස් රථ ගමන් මාර්ග සඳහා ඔබට වෙන් කරවා ගැනීම් කළ හැක.
 • කොළඹ - කටුණායක - පුත්තලම - අනුරාධපුරය - වවුනියාව - කිලිනොච්චිය - යාපනය - පේදුරුතුඩුව යන ගමනාන්ත සඳහා ගමන් කිරීමට සහ පැමිණීමට
 • කොළඹ - කටුණායක - පුත්තලම - අනුරාධපුරය - වවුනියාව - කිලිනොච්චිය - යාපනය - පේදුරුතුඩුව යන ගමනාන්ත සඳහා ගමන් කිරීමට සහ පැමිණීමට
 • කොළඹ - කටුණායක - පුත්තලම - අනුරාධපුරය - වවුනියාව - කිලිනොච්චිය - යාපනය - කන්කසන්තුරය යන ගමනාන්ත සඳහා ගමන් කිරීමට සහ පැමිණීමට
 • කොළඹ - කුරුණෑගල - දඹුල්ල - වවුනියාව - කිලිනොච්චිය - යාපනය - කන්කසන්තුරය යන ගමනාන්ත සඳහා ගමන් කිරීමට සහ පැමිණීමට
 • කොළඹ - පොළාන්නරුව - මඩකලපුව - අක්කරපත්තු යන ගමනාන්ත සඳහා ගමන් කිරීමට සහ පැමිණීමට
 • කොළඹ - පොළාන්නරුව - මඩකලපුව - නින්දවූර් යන ගමනාන්ත සඳහා ගමන් කිරීමට සහ පැමිණීමට
 • කොළඹ - මහනුවර - මහියංගනය - අම්පාර - නින්දවූර් යන ගමනාන්ත ස`දහා ගමන් කිරීමට සහ පැමිණීමට
 • කොළඹ - රත්නපුරය යන ගමනාන්ත සඳහා ගමන් කිරීමට සහ පැමිණීමට
 • කොළඹ - හැටන් - තලවාකැලේ - ඩයගම යන ගමනාන්ත සඳහා ගමන් කිරීමට සහ පැමිණීමට
 • කොළඹ - මාතර - කඹුරුපිටිය යන ගමනාන්ත සඳහා ගමන් කිරීමට සහ පැමිණීමට
 • පානදුර - බණ්ඩාරගම - මාතර - යන ගමනාන්ත සඳහා ගමන් කිරීමට සහ පැමිණීමට
 • කොළඹ - කෑගල්ල - මහනුවර - නුවරඑළිය - වැලිමඩ යන ගමනාන්ත සඳහා ගමන් කිරීමට සහ පැමිණීමට
 • කොළඹ - මන්නාරම යන ගමනාන්ත සඳහා ගමන් කිරීමට සහ පැමිණීමට

Charges

 • ප්‍රවේශ පත්‍ර ගාස්තුව + වෙන් කරවා ගැනීමේ ගාස්තුව (ප්‍රවේශ පත්‍රයේ වෛනකමින් 15%) + අදාල බදු අය කෙරේ.
 • 444 ඇමතීමේ දී IVR ගාස්තු ලෙස ඇමතුමකට රු. 15/- අදාල බදු ඇතුලත් වේ.
බහුමාධ්‍ය පණිවිඩ සේවාව (MMS) යනු පණිවිඩ ගබඩා කර යවන සේවාවක් වන අතර එමගින් වෙනත් දුරකථන සමග බහුමාධ්‍ය පණිවිඩ හුවමාරු කරගැනීමට හැකියාව ලැබේ. ඡායාරූප, වීඩියෝ සහ වෙනත් බහුමාධ්‍ය ඉතා පහසුවෙන් හුවමාරු කරගත හැකියි.
ඔව්. ඊට හැකියාවක් ඇත. නමුත් සියලු රටවල් සඳහා ලබාගත නොහැක
නැත. දිනකට D2D SMS 50ක් පමණි

නැත. මෘදුකාංගය ඩවුන්ලෝඩ් කිරීම සඳහා ආරම්භයේදී ගාස්තුවක් අය කෙරේ.

ඔව්, SMS ලැබීම සඳහා මෙම සේවාව ක්‍රියාත්මකව තිබිය යුතුය

ඔව්, එය ඕනෑම පෙරගෙවුම් හෝ පසුගෙවුම් සම්බන්ධතාවයක් වෙත යැවිය හැකියි.

නැත. එක් වරකදී එක් ගිණුමක් සඳහා භාවිත කළ හැක්කේ එක් දුරකථන අංකයක් පමණි.

නැත. මෙම සේවාව භාවිත කරන්නාගේ අන්තර්ජාල බෑන්ඩ්විත් පරාසය අනුව ලබාගත හැකි වේ. සේවාවේ තත්ත්වය Skype භාවිත කරන්නාගේ සම්බන්ධතාවය අනුව තීරණය වේ

පියවර අංක 1
#107*1# අමතන්න

පියවර අංක 2
‘Register for Hospitalisation Support Plan’ යන්න Select කර ලියාපදිංචිවීම සඳහා අවශ්ය තොරතුරු ලබාදී (පාරිභෝගිකයාගේ නම, ජාතික හැඳුනුම්පත් අංකය) තහවුරුකිරීමේ කේතය වන #107*1# අමතන්න.

පියවර අංක 3
ඔබේ ලියාපදිංචිය තහවුරු කිරීම සඳහා ‘Dialog Hospitalisation Support Plan’ වෙතින් එම සේවාව සඳහා ඔබ පිළිගන්නා කෙටි පණිවිඩයක් ලැබෙනු ඇත.

පියවර අංක 4
පෙරගෙවුම් පාරිභෝගිකයන්ගේ ගෙවීම් ඔවුන්ගේ ජංගම දුරකතන සම්බන්ධතාවයෙන් දෛනිකව අඩුකර ගැනෙන අතර, පසුගෙවුම් පාරිභෝගිකයන් සඳහා එම ක්රියාවලිය මාසිකව සිදුවෙයි.

පියවර අංක 5
රෝහල්ගත කල විට අංක 444 ඔස්සේ අපගේ පාරිභෝගික සේවා සහාය අමතා රක්ෂණ නියෝජිතයෙකුග්ගේ සහාය ලබාගන්න.

පියවර අංක 6
ඔබ විසින් සම්පූර්ණ ලේඛන ඉදිරිපත්කල පසු වැඩ කරන දින 05 ක් තුළ ඔබේ රක්ෂණාවරණය ගෙවීම සිදුකරනු ලබයි.

වැඩි විස්තර සහ හිමිකම් ප්රකාශ කිරීම සඳහා කරුණාකර 444 අමතන්න.

පාරිභෝගිකයා තෝරාගන්නා ආවරණය අනුව ප්රතිලාභ ආවරණයට අදාළ මුදල ගෙවීම සිදුකරයි. මූලික ආවරණයෙන් එක රැයක් සඳහා රු. 1200 ක ගෙවීමක් සිදුකරන අතර, පළමු රාත්රියේ සිට රාත්රී කාල 30 ක උපරිමයක් දක්වා එය හිමිවෙයි.
 • හිමිකම් පෑමේ ක්රියාවලිය
  • පියවර අංක 1 – 444 අමතන්න.
  • පියවර අංක 2 - කැමති භාෂාව තෝරන්න.
  • පියවර අංක 3 - Dialog Per Day Insuarance සේවාව සඳහා අංක 3 ඇතුළත් කරන්න.
  • පියවර අංක 4 - රෝහල්ගතවීම සඳහා සහාය වන සැලැස්ම සඳහා අංක 2 ඇතුළත් කරන්න.
  • පියවර අංක 5 - හිමිකම් පෑම සඳහා අංක 2 ඇතුළත් කරන්න.
  • පියවර අංක 6 – හිමිකම් පෑමේ සුදුසුකම් සහ ඒ සඳහා ලියාපදිංචි වන ආකාරය පිළිබඳව ඔබව දැනුවත් කිරීම සඳහා, ඔබේ ඇමතුම පාරිභෝගික සේවා සහායකයෙකු වෙත යොමු කරනු ලැබේ.

 • රෝහල්ගත්වීමේදී මූල්ය ප්රතිලාභය සඳහා හිමිකම් පෑමේ ෆෝරමය / පත්රිකාව

 • රෝහලෙන් පිටවී දින 90 ක කාලයක් තුළ හිමිකම් පෑම ඉදිරිපත් කිරීම ආරම්භකර තිබිය යුතුය.
 • හිමිකම් පෑම සම්බන්ධයෙන් කටයුතු කිරීම ආරම්භවන්නේ පහත දැක්වෙන ලේඛන ඉදිරිපත්කිරීමේන් පසුවයි:
  • සම්පූර්ණ කළ හිමිකම් පෑමේ ආකෘති පත්රය
  • සම්පූර්ණ කළ රෝග විනිශ්චය කාඩ්පතෙහි පිටපතක්
  • අනන්යතා සහතිකයේ පිටපතක් ( ජාතික හැඳුනුම්පත / රියදුරු බලපත්රය)
  ෆෝරමය / පත්රිකාව සම්පූර්ණකර ඉදිරිපත්කල විට රක්ෂණ සහකරු විසින් වැඩ කරන දින 5 ක් තුළ හිමිකම් ගෙවීම සිදුකරනු ලබයි.

පෙරගෙවුම් සම්බන්ධතාවක් සහිත ඔබේ ජංගම දුරකතනයේ ප්රමාණවත් ශේෂයක් නොමැතිවිටදී, ඔබෙන් සම්පූර්ණ අඩුකරගැනීම සිදුනොකර තිබියදීත්, ඔබට තවදුරටත් ආවරණය සැලසෙන පරිදි අප එය සකස් කරදීමට කටයුතු කරන්නෙමු. (සම්පූර්ණ අඩුකරගැනීම සිදුකල නොහැකිනම් අර්ධ වශයෙන් ගෙවූ රක්ෂණාවරණයක් සැලසේ)

රක්ෂණ ඔප්පුවෙන් අර්ථ දක්වා ඇති රක්ෂණලාභියෙකුට ඩෙංගු රෝගය වැලඳී ඇති බවට තහවුරු වූ විටදී, පහත සඳහන් කරුණු යටතේ ඉහළම ගෙවීම සිදුකරනු ලබයි :

ඩෙංගු රෝගය සඳහා ප්රතිකාර ලබන අවස්ථාවක ඒ වෙනුවෙන් මුදල් ලබාදෙන ආකාරයත්, ප්රතිකාර සඳහා රැඳී සිටින දින ගණන අනුව, රෝහල් සඳහා ගෙවීම් සිදුකරන ස්ථාවර ක්රමවේදයත්, සියලූම ලැයිස්තුගත ප්රතිලාභ ප්රේරකවලට අනුකූල වන පරිදි පහතින් දක්වා ඇත. (නියම සහ කොන්දේසිවල පළමුවෙනි ඇමුණුම බලන්න)

මාසික වාරිකය ආවරණය කල දින ගණන ඩෙංගු ප්රතිකාරය සඳහා මුදල් ලබාදෙන ආකාරය
රු. 50 සිට රු. 129 දක්වා 16 - 30 ක් හෝ දින 31 ක් රු. 12,500
රු. 01.00 සිට රු. 49.50 01 සිට දින 15ක් දක්වා රු. 6,250

ඉහත සඳහන් දේ සඳහා යටත්වන කරුණු මෙසේයි:

 • රක්ෂණ ඔප්පුවේ 1.1 යටතේ දක්වා ඇති උපරිම සීමාව රු. 36,000.00 කි.
 • අනුකූලවන ප්රතිලාභ ප්රේරක පහතින් දක්වා ඇත.
ශ්‍රී ලංකා ජාත්‍යන්තර තරඟ ටෙස්ට් එක් දින විස්සයි20
කාසියේ වාසිය
කණ්ඩායම්
දිවා ආහාර විවේකය    
තේ පැන් විවිකේය    
දවසේ ක්‍රීඩා කිරීම නැවතීම    
ඉනිමේ අවසානය
කඩුළු දැවීයාම පිළිබඳ පණිවිඩ
පන්දු වාර 10කට වරක්    
පන්දු වාර 5කට වරක්    
පැය භාගයකට වරක් තරඟ විස්තර    
පිතිකරු ලකුණු 50ක් හෝ 100ක් ලබා ගැනීම
තරඟ ප්‍රථිඵල
තරඟයේ/තරඟාවලියේ වීරයා
වෙනත් ජාත්‍යන්තර තරඟ      
තරඟ සාරාංශය
මෙම සේවාව අදාල වන්නේ සුපර්ලයින් සුඛෝපභෝගී බස් සේවාවට යටත් ගමන් මාර්ගවලට පමණි
ගමන් මාර්ගය ගමන් මාර්ග අංකය බස් වර්ගය මිල
කොළඹ - බදුල්ල 99 අධි සුඛෝපභෝගී රු. 905.00 + (ඩයලොග් ප්‍රමියම් රු. 30.00 + බදු බැගින්)
කොළඹ - ත්‍රිකුණාමලය 49 අධි සුඛෝපභෝගී රු. 900.00 + (ඩයලොග් ප්‍රමියම් රු. 30.00 + බදු බැගින්)
කොළඹ - අක්කරෙයිපත්තුව 98 අධි සුඛෝපභෝගී රු. 1130.00 + (ඩයලොග් ප්‍රමියම් රු. 30.00 + බදු බැගින්)
 • මිලදී ගන්නා සෑම ටිකට් පතකටම අතිරේක රු. 50.00 බැගින්
 • ඇමතුමකට රු. 15.00 බැගින්

විශිෂ්ට ශබ්ද තත්ත්වයකින් හා අති නවීණ තාක්ෂණයෙන් අණූන HD Voice මඟින් ඔබට දුරකතන ඇමතුම් නවතම ආකාරයකට අත් විඳිය හැකි වේ. සංකීර්ණ තාක්ෂණයකින් හෙබි HD Voice අනවශ්‍ය පසුබිම් ශබ්ද බාල කරන හෙයින් ඔබට කිසිදු බාධාවකින් තොරව එකිනෙකා සමඟ සන්නිවේදනය කල හැක.

HD Voice වලට අනුකූල උපාංග : smart phones/ WB-AMR (Wide Band – Adaptive Multi Rate) හෝ G.722.2" වලට එකඟ උපාංග . මීට අමතරව, අමතන්නා මෙන්ම ග්‍රාහකයා යන දෙදෙනාටම HD අනුකූල උපාංග හා, HD තාක්ෂණය ඇතුලත් 3G හෝ 2G ජාලයක් තිබිය යුතු වේ.

SMS
Start E ලෙස ටයිප් කර 8338ට SMS කරන්න (ඉංග්‍රීසි සඳහා)
Start T ලෙස ටයිප් කර 8338ට SMS කරන්න (දෙමළ සඳහා)
 
 
අන්තර්ජාලය හරහා
ඉංග්‍රීසි : http://lk.mzine.mobi/engsub
දෙමළ : http://lk.mzine.mobi/tamsub
අන්තර්ජාලය හරහා
ඉංග්‍රීසි : http://lk.mzine.mobi/engsub වෙත ගොස් "My Account" ක්ලික් කරන්න
දෙමළ : http://lk.mzine.mobi/tamsub වෙත ගොස් "My Account" ක්ලික් කරන්න
 • විශිෂ්ට-තත්ත්වය/ සුපැහැදිලි voice call අත්දැකීම
 • අවට සියලු ගෝෂාකාරි ශබ්ද යටපත් කරයි
 • පසුබිම් ගෝෂාකාරි තත්ත්වයක හෝ අමතන්නා speakerphone භාවිතා කරන විටකදී වැනි බාධාකාරි අවස්ථාවන් තුල මනා සන්නිවේදනන පහසුකම්.
 • දීර්ඝ දුරකතන සම්මන්ත්‍රණවලදී කටහඬ තේරුම් ගැනීමේ හා ඇසීමේ පහසු බව.
 • කටහඬ හඳුනා ගැනීම, ව්‍යාකූල ශබ්ද වටහා ගැනීම හා විවිධ උච්චාරණ තේරුම් ගැනීමටත් පහසු වේ.

පලමු පියවර – දෙමාපිය ඇමතුම් අංක සැකසීම.

මොනයම් හෝ හේතුවක් නිසා Vodafone Guardian අක්‍රීය වූ අවස්ථාවක පණිවිඩයක් ලබා ගැනීම සඳහා මෘදුකාංගයෙහි දෙමාපිය ඇමතුම් අංකයක් ඇතුලත් කර Save කරන්න. දුරකතනයෙන් හදිසි ඇමතුමක් ගන්නා විට ඔබට ඒ සම්බන්ධයෙන් පණිවිඩයක් ලැබේ.

පියවර 2– මුර පදයක් යොදන්න.

මෙම මෘදුකාංගය මුර පදයක් මඟින් පාලනය කල හැක. මුර පදය නොමැතිව settings හි වෙනස්කිරීම් කල හොහැක. ඔබගේ මුර පදය දෙවරක් ඇතුලත් කර Save කරන්න.

පියවර 3 - Message Helper ක්‍රියාත්මක කරන්න

ඔබ Message Helper ක්‍රියාත්මක කිරීමේදි, මෙම මෘදුකාංගයෙහි incoming පණිවිඩ අසල 'I Do Not Accept This' ලෙස සඳහන් බොත්තමක් පෙන්නුම් කරයි. මෙම බොත්තම එබූ විට, දරුවාගේ inbox වලින් එම පණිවිඩය නැති වේ.
Message Helper වෙත ගොස් 'always enabled', 'never-enabled' හෝ 'Enabled between' click කර ඔබ තෝරාගත් පැය සහ දින ඇතුලත් කරන්න.

පියවර 4 – Settings අභිරුචිකරණය

ඇමතුම්, SMS පණිවිඩ ,කැමරා , බ්‍රවුසරය සහ මෘදුකාංග ඇතුලත්/ඉවත් කිරීම වැනි දුරකතනයේ අනෙකුත් අංග වල Settings අභිරුචිකරණය
උදාහරණයක් ලෙස :

 • ඔබගේ දරුවාට ඇමතුම් හා පණිවිඩ ලබා ගත හැකි අවස්ථාවන් සඳහා කාල සටහනක් සකසන්න. ‘Calls and Messages’ වෙත ගොස් ‘Active Hours’ click කර කාල සීමා තෝරා ගන්න. මෙයින් ඔබගේ දරුවා පාසල් වේලාවේදි මෙන්ම රාත්‍රියේදි නින්දට යන වේලාවෙන් පසු දුරකතනය භාවිතා කරන කාලය සීමා කර ගත හැක.
 • අන්තර්ජාල ප්‍රවේශය අත්හිටුවීමට අවශ්‍ය නම් 'Phone Features' වෙත ගොස් 'Browser' select කර 'Never allowed' විකල්පය තෝරා ගන්න.
 • පාසලේදි, කැමරාව භාවිතා කිරීම වැළැක්වීම සඳහා, 'Phone Features' හි 'Camera' වෙත ගොස්, පහල ඇති timer, 'Allowed between' ලෙස සකස් කරන්න.

Mobile for Good programme හි කොටසක් ලෙස Vodafone පදනම (පුණ්‍ය කටයුතු ලියාපදිංචි අංක 1089625 මඟින්) Vodafone Guardian වැඩි දියුණු කර ඇත.

මෙසේජ් සෙන්ටර් අංකය - කෙටි පණිවිඩයක් යැවීමට පළමුව මෙසේජ් සෙන්ටර් අංකයක් ස්ථාපිත කරගනත යතුය (+9477000003). මෙය එක් වරක් පමණක් සිදු කර යුතු ක්‍රියාදාමයකි. සාමාන්‍යයෙන් මෙය පහත සඳහන් පියවර අනුගමනය කිරීමෙන් සිදු කර ගත හැක. කරුණාකර අවශ්‍ය පිරිදි ඔබේ දුරකථනයේ අත්පොතේ එන උපදෙස් ද අනුගමනය කරන්න.

පළමු පියවර: ඔබේ දුරකථනයේMenu Mode වෙත පිවිසෙන්න
2 වන පියවර: MESSAGES තෝරා ගන්න
3 වන පියවර: WRITE MESSAGES තෝරා ගන්න
4 වන පියවර: MESSAGES SETTINGS (සමහර දුරකථන වර්ගවලට පමණක්) තෝරා ගන්න
5 වන පියවර: MESSAGE SERVICE CENTRE number හෝ එයට සමාන ඔප්ෂන් එක තෝරා ගන්න
6 වන පියවර: Message Centre අංකය ඇතුලත් කරන්න: +9477000003
7 වන පියවර: ඔබේ තේරීම තහවුරු කරන්න
8 වන පියවර: EXIT හෝ QUIT තෝරා ගන්න

ඇමතුමක් ඉල්ලා සිටීමට #356* [අදාල අංකය]# ඩයල් කරන්න.
උදාහරණයක් ලෙස #356*0777123456#

#356# ඩයල් කර මෙනුවක් ද ලබා ගත හැක.

සතියකට “කෝල් මී” එස්.එම්.එස්. 20ක උපරිමයක් යැවිය හැකි බව සළකන්න.

 • චැට් එකක් පටන් ගැනීමට ඔබේ මිතුරාගේ දුරකථන අංකය ඉදිරියෙන් CHAT විධානය යොදා 242 එස්.එම්.එස්. ද්වාරයට යවන්න. (උදා. CHAT 77xxxxxxx 77yyyyyyy)
 • පණිවිඩවලට පිළිතුරු දීමෙන් (රිප්ලයි කිරීමෙන්) වැට් සංවාදයේ යෙදෙන්නට පුළුවන.
 • ඔබට එක් වරක චැට් සංවාද 100ක් දක්වා පවත්වාගෙන යෑමට හැකිය. එනම් පාරිභෝගිකයෙකුට මිතුරු කැලවල් 100ක් දක්වා පවත්වාගෙන යා හැක.
 • සෑම චැට් සංවාදයකම අංකය ඇඩ්‍රස් බුක් එකේ සේව් කර පසුව එම කණ්ඩායමට පණිවිඩ යැවීමට යොදා ගත හැක.
 • යවන සෑම පණිවිඩයක්ම අක්ෂර 140කට සීමා වේ. (විධාන හා ප්‍රතිචාර).
 • ප්‍රිමයිර් (පසුගෙවුම්) රෝමිං පාරිභෝගිකයන්ට මෙම සේවාව සාමාන්‍ය රෝමිං එස්.එම්.එස්. ගාස්තුවලට භාවිතා කර හැක (සිටින රට අනුව).
 • දැනට පෙරගෙවුම් ක්ෂණික රෝමිං පාරිභෝගිකයන්ට පණිවිඩවලට පිළිතුරු ලබා දිය නොහැකි නමුත් පණිවිඩ ලබා ගැනීමේ හැකියාව ඇත.
 • වෙනත් විධාන කෙටියෙන්
විධානය අපේක්ෂිත ක්‍රියාව පහත අංකයට යවන්න
NICK ඔබේ නම සකස් කර ගැනීමට NICK <ඔබේ නම> 242ට යවන්න. එසේ නැත්නම් අවසාන වරට ලැබුණු කෙටි පණිවිඩයට පිළිතුරු සපයන්න
ADD අළුත් අංක ඇතුලත් කිරීමට ADD <cel1> <cel2>… අවසාන වරට ලැබුණු කෙටි පණිවිඩයට පිළිතුරු සපයන්න
ALIAS චැට් සංවාදය හා සම්බන්ධ අයෙකුට පටබැඳි නමක් ලබා දීමට ALIAS <මිතුරුගේ දුරකථන අංකය> <මිතුරාගේ නම> අවසාන වරට ලැබුණු කෙටි පණිවිඩයට පිළිතුරු සපයන්න
GROUP ඔබේ කණ්ඩායමට නම් තැබීමට GROUP <කණ්ඩායම් නම> එස්.එම්.එස්. කරන්න අවසාන වරට ලැබුණු කෙටි පණිවිඩයට පිළිතුරු සපයන්න
END චැට් එකෙන් ඉවත් වීමට END ටයිප් කර යවන්න අවසාන වරට ලැබුණු කෙටි පණිවිඩයට පිළිතුරු සපයන්න
LIST චැට් සංවාදයට සම්බන්ධ වී සිටින අය දැක ගැනීමට LIST ටයිප් කර යවන්න අවසාන වරට ලැබුණු කෙටි පණිවිඩයට පිළිතුරු සපයන්න
BLOCK කණ්ඩායම පිළිතුරු (Group Reply) විලින් ලැබෙන සියළු පණිවිඩ අවහිර කිරීමට BLOCK ටයිප් කර යවන්න 242ට යවන්න නැතහොත් අවසාන වරට ලැබුණු කෙටි පණිවිඩයට පිළිතුරු සපයන්න
UNBLOCK කණ්ඩායම පිළිතුරු (Group Reply) විලින් ලැබෙන පණිවිඩවලට දමා ඇති අවහිරය ඉවත් කිරීමට UNBLOCK ටයිප් කර යවන්න 242ට යවන්න නැතහොත් අවසාන වරට ලැබුණු කෙටි පණිවිඩයට පිළිතුරු සපයන්න
HELP අදාල විධාන ලැයිස්තුවක් ලබා ගැනීමට HELP ටයිප් කර යවන්න 242ට යවන්න නැතහොත් අවසාන වරට ලැබුණු කෙටි පණිවිඩයට පිළිතුරු සපයන්න

මෙම සේවාව භාවිතා කිරීමට පණිවිඩය යැවිය යුතු තැනැත්තාගේ දුරකථන අංකය ඉදිරියෙන් 10 ටයිප් කර සෙන්ඩ් කරන්න.
උදාහරණයක් ලෙස, 100777123456.

ඔබේ එස්.එම්.එස්. පණිවිඩය අක්ෂර 100කට සීමා වන බව කරුණාවෙන් සලකන්න. ඉතිරි අක්ෂර 60ට වෙළඳ දැන්වීමක් ලෙස දිස් වේ. මෙම සේවාව භාවිතා කර හැක්කේ ඩයලොග් සිට ඩයලොග් කෙටි පණිවිඩ යැවීමට පමණි.

ක්‍රියාත්මක කිරීම අවශ්‍ය නැත. කේතය ඇතුල් කර ඩයල් කරන්න.

එස්.එම්.එස්.

ක්‍රියාත්මක කිරීම: EZ ටයිප් කර 356ට යවන්න
ක්‍රියා විරහිත කිරීම: EZ DEACT ටයිප් කර 356ට යවන්න

USSD

ක්‍රියාත්මක කිරීම හා ක්‍රියා විරහිත කිරීම: #356# කර අදාල පියවර අනුගමනය කරන්න

සාර්ථකව ලියාපදිංචි වීමෙන් අනුතුරුව PIN අංකයක් ඔබට ලැබෙනු ඇත.

එස්.එම්.එස්.: Ez <ප්ර>මාණය> <දුරකථන අංකය < ප්‍රමාණය > ටයිප් කර 356ට යවන්න

USSD: #356# ඩයල් කර අදාල උපදෙස් අනුමගමනය කරන්න

USSD: මෙම සේවාව සඳහා ලියාපදිංචි වීමට #678# ඩයල් කර අදාල උපදෙස් අනුගමනය කරන්න.

වචන සංඛ්යා1ව ගාස්තු
1-15 රු. 500.00
16-20 රු. 600.00
21-25 රු. 700.00
26-30 රු. 800.00
31-35 රු. 900.00
36-40 රු. 1000.00
41-45 රු. 1100.00
එස්.එම්.එස්. ගාස්තු: රු 2.00

ක්‍රියාත්මක කිරීම:MOVIE ටයිප් කර 678ට එස්.එම්.එස්. කරන්න.

ක්‍රියා විරහිත කිරීම: ටයිප් කර 678ට එස්.එම්.එස්. කරන්න.

අදාල කේතයන් වන්නේ 21, 67, 61 හා 62යි

 • සියළු අමතුම් හරවන්න: **21*0777011011#ok ටයිප් කරන්න
 • තවත් ඇමතුමක රැඳී සිටින්නේ නම් හරවන්න: Type: **67*0777011011#ok ටයිප් කරන්න
 • දුරකථනයට පිළිතුරු නොදෙන්නේ නම් (තත්පර 30ක් පමණ) හරවන්න: **61*0777011011#ok ටයිප් කරන්න
 • සම්බන්ධ කර නොහැකි නම් (දුරකථනය ක්‍රියාවිරහිත වී ඇත්නම් හෝ ආවරණ කලාපයකින් බැහැරව ඇත්නම් හෝ) හරවන්න: **62*0777011011#ok ටයිප් කරන්න

ක්‍රියාවිරහිත කිරීම: ##002# හා SEND/OK
ඩයිවර්ට (හරවා යැවීමේ සේවාව) ක්‍රියාත්මකදැයි පිරික්සීම: *# කේතය # හා SEND/OK. උදාහරණයක් ලෙස, සියළු ඇමතුම් හැරවෙන්නේදැය දැන ගැනීමට *#21# ටයිප් කරන්න

ඔබට ලැබෙන ඇමතුම් වොයිස් මේල්වලට යා යුත්තේ කිනම් අවස්ථාවලදී යන්න පළමුව හඳුනා ගත යුතය. සියළු ඇමතුම් ඔබ තවත් ඇමතුමක් අතරතුර සිටිද්දී හෝ ඇමතුම ලබා ගත නොහකි අවස්ථාවක දී ඔබට ලැබෙන ඇමතුම් යොමු කර හැක. ඉන් පසු, ඔව විසින් සකසන ලද කොන්දේසිවලට අනුව, ඔබට ලැබෙන සමහරක් ඇමතුම් වෙනත් අංකයකට යොමු වේ.

 

උදාහරණයක් ලෙස, ඇමතුමට පිළිතුරු නොදුන් අවස්ථාවක එය වොයිස් මේල්වලට යොමු වන ලෙස සකසා ඇතිය සිතමු. ඔබට මිතුරෙකුගෙන් ඇමතුමක් ලැබෙයි. නමුත් දුරකථනය අසල නොමැත. මේ අවස්ථාවේදී එම ඇමතුම වොයිස් මේල් වෙත පිවිසෙන අතර ඔබේ මිතුරාට හඬ පණිවිඩයක් තබා යන්නැයි මිත්‍රශීලී කටහඬකින් පවසනු ලැබේ. ඔබ නැවත ඔබේ දුරකථනයට පැමිණෙන විට ඔබට අළුත් හඬ පණිවිඩයක් (වොයිස් මේල්) ඇතිය සඳහන් එස්.එම්.එස්. පණිවිඩයක් දැක ගත හැක. පණිවිඩයට සවන් දීමට 771 අමතන්න.

ඔබේ සම්බන්ධතාවයන් ප්රා ථමික හා ද්වීතියක ලෙස හැඳින්වීමෙන් පසු, ප්රා<ථමික (පළමු) සම්බන්ධතාවයන් ක්රිaයාවිරහිත කර ඇතත්, ඔබට ලැබෙන ඇමතුම් දෙවන සම්බන්ධතාවය වෙත හරවා යැවේ. දෙවන සම්බන්ධතාවය ඇමතුම් යැවීමට හා ලබා ගැනීමට භාවිතා කර හැක.

නමුත් දෙවන සම්බන්ධතාවය ක්රි්යාවිරහිත කර ඇත්නම් ඔබට ලැබෙන ඇමතුම් ස්වයංක්රීවයව පළමු සම්බන්ධතාවය වෙත හරවා නොයැවේ. සම්බන්ධතා දෙක අතර ඇමතුම් හුවමාරුව නොමිලේ සිදුවේ.

ප්රා්ථමික හා ද්වීතියක සම්බන්ධතා දෙකෙන්ම ලබා ගන්නා ඇමතුම් වලට වෙනම සම්බන්ධතා ලෙස සලකා බිල් කෙරෙනු ලැබේ. අය කෙරෙන ගාස්තු ඒ ඒ සම්බන්ධතාවය භාවිතා කරන පැකේජය අනුව තීරණය වේ.

අන්තර්ජාලය හරහා Download Zone වෙත පිවිසීමට downloadzone.dialog.lk යන්න. නැතහොත් ඔබේ ඩයලොග් දුරකථනයෙන් site dz.dialog.lk Wap අඩවිය හරහා යන්න.

ඩවුන්ලෝඩ් කිරීමට අවශ්යo දේ හැඳුනුම් අංකය (ID එක) ඔබ දන්නේ නම් DZONE <ID> ටයිප් කර 8282 ට එස්.එම්.එස්. කරන්න. නැතහොත් ඔබේ ඩයලොග් දුරකථනයෙන් #107# ඩයල් කරන්න.

386 ඩයල් කර ලැබෙන උපදෙස් අනුගමනය කරන්න:
 • නිර්නාමික පණිවඩ යවන්න
 • ගීත වලට එකතු කර ගන්න
 • සුභ පැතුම් යවන්න

පළමු පියවර:
වෙත පිවිස අදාල ‍වෙබ් අඩවියේ ලින්ක් එක (URL) එක ඇතුලත් කර එම වෙබ් අඩවියේ ඇති ඉංග්රීඑසි වචන සිංහලට පරිවර්තනය කරගන්න

දෙවන පියවර:
වෙබ් අඩවිය සාමානයයව ලෙස තිරයේ දිස් වේ. ඔබට පරිවර්තනය කර ගැනීමට අවශ්ය වචනය උඩින් ඔබේ මවුස් එකේ කර්සරය තැබීමෙන් එහි සිංහල අර්ථය දැක ගත හැක.

ඔබට ඩයලොග් දුරකතන සම්බන්ධතාවයක් සහ හවුල්කාර බැංකුවක් සමඟ බැංකු ගිණුමක් තිබේ නම්, ඔබ දැනටමත් මෙම සේවාව සඳහා සුදුසුකම් ලබන්නෙකි. පළමුව ඔබ බැංකුව විසින් දක්වන ලද සේවාවක ලියාපදිංචි විය යුතුය (බැංකුව අනුව වෙනස් වේ). අනතුරුව, 458 අමතා ඔබේ බැංකුව තෝරා ඩයලොග් මිස්-කෝල් රීලෝඩ් සේවාව හා ලියාපදිංචි වන්න.
තෝරාගත් බැංකුව සමඟ භාවිතයට ගත හැකි මොබයිල් අංක ප්‍රමාණය කීය ද?ඔබට ලියාපදිංචි කළ හැක්කේ එක් දුරකතන අංකයක් පමණි.
 • කැමති තැනක සිට කැමති මොහොතක ඉගෙන ගැනීමේ පහසුව
 • guru.lk වෙත ඕනෑම අන්තර්ජාල පැකේජයක් සමග පිවිසිය හැක
 • ඔබේ ෆේස්බුක්, ට්විටර්, ලින්ක්ඩ් ඉන් හා ගූගල් පිටු හෝ ඩයලොග් කනෙක්ට් හෝ guru.lk ගිණුම භාවිතා කර guru.lk හි පාඪමාලා හා ලියපදිංචි විය හැක
 • ලියාපදිංචි අයට දේශන හා පාඩමට අදාල කරුණු ග්‍රාහක කාලය අතරතුර ඕනෑම වාරයක් දැක ගත හැක
 • guru.lk හි ඇති ෆෝරමය මගින් ලියාපදිංචි අයට දේශකයන් සමග සංවාදයේ යෙදීමෙන් කාලය හා මුදල් ඉතිරි කර ගත හැක
 • eZ Cash හා ක්‍රෙඩ්ට් කාඩ් මගන් ගෙවීමේ හැකියාව ඩයලොග් පාරිභෝගිකයන් සතුය
 • එටිසලාට් පාරිභෝගිකයන්ට ද eZ Cash වලින් ගෙවිය හැක
 • කූපන් අංක (coupon codes) හරහා ලියාපදිංචි වන්න (මේ වලංගු දින සහිත විශේෂ කූපන් අංක වේ)
  • පළමු ක්‍රමය: ඔබේ ඩයලොග් ජංගම දුරකථනයේ කූපන් අංකය ටයිප් කර 445ට එස්.එම්.එස්. කරන්න
  • දෙවන ක්‍රමය: guru.lk වෙත පිවිස තෝරාගත් පාඨමාලාවට අදාල මිලදී ගැනීම් වෙබ් පිටුවේ කූපන් අංකය සටහන් කරන්න
 • ඩයලොග් නොවන පාරිභෝගිකයන්ට ක්‍රෙඩිට් කාඩ් මගින් ගෙවීමට පුළුවන
  • පාඨමාලා ගාස්තුව දෛනිකව, සිතයකට වරක් හෝ මාසික ග්‍රාහක ක්‍රමයකට ගෙවිය හැක. ගෙවීම පාඨමාලවේ කාල සීමාව අනුව ස්වයංක්‍රීයව අළුත් කෙරේ
  • පාඨමාලා ගාස්තුව ගෙවන්නේ ඩයලොග් දුරකථකතනයික් නම්, පාර්භෝගිකයාගේ කැමැත්ත අනුව එම ගාස්තුව දිනකට හෝ සතියකට වරක් අඩුකර ගත හැක. නමුත් සේවාව ග්‍රාහකභාවය ලබා ගැනීමෙන් පසු නතර කරහොත් පාරිභෝගිකයාගෙන් ගාස්තුවක් අය කෙරේ
  • මාසික ගාස්තුව ගෙවන්නේ ක්‍රෙඩ්ට් කාඩ් හෝ eZ Cash මගින් නම් එම මාසයේ සම්පූර්ණ ග්‍රාහක ගාස්තුව එක වර අය කෙරේ

ඩයිවර්ට් සේවය ක්‍රියාත්මක කිරීමෙන් අනතුරුව ඔබට ලැබෙන සෑම කෙටි පණිවිඩයක්ම ඔබ විසින් සපයා ඇති අංකයට හරවා යැවේ. උදාහරණයක් ලෙස, ඔබේ දුරකථනයේ බැටරිය බැස යාමට ඔන්න මෙන්න යැයි සිතමු. එවිට ඔබ ඉක්මනින් මෙම සේවාව ක්‍රියාත්මක කර ඔබට ලැබෙන එස්.එම්.එස්. පණිවිඩ ඔබේ මිතුරාගේ අංකයට හරවා යැවීමට සලස්වයි. ඉන්පසු ඔබට ලැබෙන සෑම පණිවිඩයක්ම ඔබේ මිතුරාට ලැබෙනු ඇත. එලෙස හරවා එවුනු පණිවිඩයක් හඳුනා ගැනීමට පණිවිඩය එවන තැනැත්තාගේ දුරකථන අංකය ඉදිරියෙන් '+00' සඳහන් වී ඇත්දැයි බලන්න. උදාහරණයක් ලෙස +009477712356

එස්.එම්.එස්. ඩයිවර්ට් සේවාව පාලනය කිරීමට හා පරීක්ෂා කිරීමට විශේෂ විධාන කිහිපයක් ඇත.

ක්‍රියාව එස්.එම්.එස්. විධානය මෙම අංකයට යවන්න
හරවා යැවීමේ තත්වය පරීක්ෂා කර බලන්න DIV STATUS 9010
උපසර්ගය ක්‍රියත්මක/ක්‍රියාවිරහිත කරන්න DIV PREFIX ON / DIV PREFIX OFF
උපදෙස් DIV

අවශ්‍යය

 • MMS පහසුකම සහිත දුරකථන (MMS අනුකූල දුරකථන)
 • ඩයලොග් , GPRS සහ MMS සක්‍රීය සම්බන්ධතාවයක්

MMS සක්‍රිය කිරීම:

MMS එකක් යැවූ විට මෙම සේවාව ස්වයංක්‍රියව සක්‍රිය වේ.

MMS සැකසුම් :

MMS සේවාව ලබා ගැනීමට : MMS ලෙස type කර 700 ට යවන්න.

MMS සේවාව නොමැති දුරකතනයකට පණිවිඩය යැවීමේදි ,

MMS සේවාව නොමැති දුරකතනයකට පණිවිඩය යැවීමේදි,සේවා දායකයාට "You have been sent a picture message!" යනුවෙන් SMS පණිවිඩයක් ලැබෙනු ඇත.

MMS හරහා ඊමේල් පණිවිඩයක් යැවීම.

පණිවිඩය ටයිප් කර නිමවූ පසු ලබන්නාගේ ලිපිනය ඇති තැන ඔහුගේ/ඇයගේ ඊමේල් ලිපිනය අතුලත් කර send ඔබන්න.

 • විවිධ මාධ්‍යයන්ගෙන් ඔබට ලැබෙන සෑම වැදගත් පණිවිඩයක්ම දැන් ඔබගේ ජංගම දුරකතනයට ලබා ගත හැක.
 • වෙබ් මාර්ගයෙන්ද ඔබගේ පණිවිඩ වෙත ප්‍රවේශ විය හැක. එසැණින්ම ඔබට දැන් පණිවිඩ reply හෝ forward කිරීම සිදු කල හැකිය.
 • ඔබගේ web inbox හි 15 Mb ඉඩකඩක් පණිවිඩ ගබඩා කිරීම සඳහා ලැබේ.
 • ඔබගේ දුරකතනයෙන් ෆැක්ස් පණිවිඩ බලන්න. ඔබගේ නියම ෆැක්ස් නොම්මරය ( virtual fax number) ඔබ කැමති ඕනෑම නොම්මරයකට forward කල හැකි වේ.
 • ෆැක්ස් පණිවිඩ කියවීම සඳහා, මෙහි පිවිස pocketoffice.dialog.lk ඔබගේ වෙබ් ගිණුමට log in වන්න. ඔබට ලැබුණු ෆැක්ස් පණිවිඩ ඕනෑම email ලිපිනයකට, කිසිදු අතිරේක ගාස්තුවකින් තොරව නැවතත් forward කල හැකි වේ.

මෙම සේවාව එස්.එම්.එස්. හරහා ක්‍රියාත්මක කර හැක. DIV [පණිවිඩය හරවා යැවිය යුතු අංකය] ටයිප් කර 9010ට එස්.එම්.එස්. කරන්න. උදාහරණයක් ලෙස 0777654321 අංකයට හරවා යැවිය යුතු නම්:
DIV 0777654321
යන්න 9010ට යවන්න.

හැරවී යාම ක්‍රියාවිරහිත කිරීමට (කෙටි පණිවිඩ නැවත ඔබේ අංකයට ලබා ගැනීමට අවශ්‍ය අවස්ථාවල) DIV DEL ටයිප් කර 9010ට යවන්න. උදාහරණයක් ලෙස:
DIV DEL

හඳුනාගැනීම සඳහා කෙටි පණිවිඩය ඉදිරියෙන් +00 යන්න දිස් වෙයි. (උදාහරණයක් ලෙස +0094777123456). ඔබට මෙය අපගේ වෙබ් අඩවියේ sms.dialog.lk වෙත පිවිස ඔබගේ භාවිත නාමය හා මුර පදය භාවිතා කරමින් සක්‍රීය කල හැක.

Pocket Office යනු Voice Mail, Video Mail, e-mail සහ fax යන සියල්ලම එක් Mail Box එකකට ලැබෙන පහසුකමකි. ඔබට ඔබේ ඇමතුම්, Fax සහ email එය වෙත යොමු කළ හැකි අතර එයට ලැබෙන පණිවිඩ යොමු කිරිමට ද හැකියි. ඔබේ පණිවිඩ වෙත පිවිසීමට ඩයලොග් දුරකථනයෙන් 771 අමතන්න, නැතහොත් http://pocketoffice.dialog.lk වෙත පිවිස MyDialog MOBILE username සහ password භාවිත කර Inbox වෙත යන්න. මෙම Mail box එක වෙනත් සාමාන්ය Mail box ආකාරයෙන්ම ක්රියා කරයි

DEACT BBM ටයිප් කර 678ට SMS කරන්න

* If your SatNav is missing or stolen, please inform Dialog Telekom on 0777 728 628 as soon as possible.
* Do not plan a route on SatNav while you are driving. This is for your own safety
* SatNav will not identify a newly introduced one-way street or closed road. Thus, it is advised to proceed with caution at all times.
* Always adhere to road rules.
* Keep the device away from sunlight when not in use.

//Shouldn't this be a separate question?
* What are the unique features of SatNav?
* Frequently visited locations can be added to favourite list.
* Roads which are not mapped can be traced and uploaded.
* Newly mapped routes can be re-traced.

ඔව්, මෙම සේවාව පෙරගෙවුම් සහ පසුගෙවුම් පාරිභෝගිකයින් සියලු දෙනාට ලබාගත හැකියි.

Have Another Question?