டயலொக் டெலிவிஷன் உள்நாட்டு மற்றும் வெளிநாட்டு பங்காளர்கள் அளிக்கும் உலகத்தரமிக்க அலைவரிசைகளை ஒளிபரப்பும் தளத்தினை அளிக்கும் வகையில் அதிநவீன தொழினுட்பத்தை உபயோகப்படுத்துகின்றது. டயலொக் சற்றலைற் தொலைக்காட்சியானது அதன் DVB- D(டிஜிடல் வீடியோ ஒளிபரப்பு) மற்றும் MPEGதொழினுட்பங்கள் ஊடாக DVD இனை ஒத்த படங்களின் தரத்தையும், CD யை ஒத்த ஒலித்தெளிவினையும் அளிக்கின்றது.

In the event you encounter a technical issue with your Dialog Television; you may at your sole discretion contact the third party service providers listed below provided you agree that Dialog Television Private Limited shall have no liability to you in any manner whatsoever, for such services obtained by you from such third party service providers.

Service providers List

Have Another Question?