බ්රෝඩ්බෑන්ඩ් යනු ඔබට වේගවත් අන්තර්ජාල පහසුකමක් ලබාදෙන සම්බන්ධතාවයකි.

ලොව පුරා විවිධ ක්‍රියාකරැවන් විවිධ 4G තාක්ෂණයන් භාවිත කරන බැවින් ඔබේ ස්මාර්ට්‍ෙෆා්න් එක සකසා ැත්තේ අදාළ රට තුළ ක්‍රියාත්මක වීමට පමණක් විය හැකිය. එබැවින් 4G ජාලය ඩයලොග් සමග අනුකූල නොවිය හැකිය.

  • යන එන ඕනෑම තැනකදී විශිෂ්ටතම තත්ත්වයෙන් වීඩියෝ නැරඹිය හැකිය.
  • HD තත්ත්වයෙන් වීඩියෝ නැරඹීමේ හැකියාව.
  • වේගයෙන් ෆොටෝ අප්ලෝඩ් කිරීමේ හැකියාව.
  • ක්ෂණිකව වෙබ් අඩවි වෙත පිවිසී‍මේ හැකියාව.
  • අතරමගදී වුවත් සින්දු ඩවුන්ලෝඩ් කිරීමේ හැකියාව.
  • අඩුම කාලයකින් ලියවිලි සහ ඉදිරිපත් කිරීම් ඩවුන්ලෝඩ් කිරීමේ හැකියාව
ඔව්. ඔබ Mobileone (M1) සේවා සැපයුම්කරැ සමග සිංගප්පූරැවේ සංචාරය කරන අවස්ථාවලදී අධිවේගී ඩේටා රෝමිං සේවාව භාවිත කළ හැකිය. ඒ සඳහා ඔබේ දුරකථනය Band 1800 MHZ සඳහා අනුකූල විය යුතුය. නුදුරැ අනාගතයේදී 4G තාක්ෂණය ආසියාව, ඕස්ට්‍රේලියාව සහ මැද පෙරදිග කලාපය දක්වා ව්‍යාප්ත කිරීමට ඩයලොග් සමාගම කටයුතු කිරීමට නියමිතයි.

Fixed LTE යෝග්‍ය වන්නේ එක් ස්ථානයකදී භාවිත කිරීම සඳහා පමණි. Mobile LTE සේවාව යන එන අතරමගදී භාවිත කළ හැකිය. (ආවරණය ඇති ස්ථාන වලදී). Fixed LTE සඳහා ඊමේල් බොක්ස් සහ වෙබ් අවකාශයක් හිමි වේ.

ඔබ 4G ආවරණ කලාපයක් තුළ සිටින්නේ නම් ඔබට 4G අත්දැකීම ලැබිය හැකිය. ඔබ 4G ආවරණ කලාපයෙන් බැහැර වන්නේ නම්, (ඔබ 4G පහසුකම ලබා තිබේ නම්) ඔබ සිටින ප්‍රදේශයේ ආවරණය අනුව ඔබගේ සම්බන්ධතාවය ස්වයංක්‍රීයව අධිවේගී 3G හෝ 2G බවට පත් වන අතර ඔබට ඩේටා සේවාව අඛණ්ඩව භාවිත කළ හැකි වේ.

ඩයලොග් මොබයිල් LTE, 1800 Band 3 අනුව ක්‍රියාත්මක වේ.

Have Another Question?