අධිවේගී වෙබ් බ්‍රව්සින්, TV streaming, full-track ඩවුන්ලෝඩ් කිරීම, WAP සහ 3G portal සේවා, mobile video alerts, video IDD calls, ඩේටා ඩවුන්ලෝඩ් ඇතුළු සේවාවන් රැසක් ඔබට ලබාගත හැකිය

ඔව්, ඔබට හැකියි. කෙසේ වෙතත්, සේවාවන් දෙකම (ඇමතුම් සහ ඩේටා) එකවර ලබාගත නොහැක (විශේෂ දුරකථන වර්ග වල හැර). ඔබේ දුරකථනයට ඇමතුමක් ලැබෙන විට ඩේටා සේවාව තාවකාලිකව නවතී. ඇමතුම අවසන් වූ පසු ඩේටා සේවාව යළි ආරම්භ වේ.

ඔව්, ඇමතුම් ලැබීම සඳහා ‍සේවාව ක්‍රියාත්මකව තිබිය යතුය

ඔව්. ඔබට නොමිලේ නැවත ක්‍රියාත්මක කරගත හැකියි.

ඔව්, ඔබ විදෙස්ගතව සිටින විට මෙම සේවාව ක්‍රියාත්මක වේ. නමුත් 3G ගාස්තු අය කෙරේ.

දිවයින පුරා ඕනෑම තැනක සිට ඔබේ ජංගම දුරකථයෙන් අන්තර්ජාලයට හෝ අන්තර්ජාලසේවාවන්වෙත පිවිසිය හැකි ලාභදායීම ක්රමයමෙයවේ.

වර්ණ අත්තර්ජාල බ්රව්ස් කිරීම්, යන එන තැන ඊමෝල්, ප්රබල දෘශ්ය සන්නවේදනය, බහුමාධ්ය පණිවිඩ සහ ස්ථාන අනුව ලදෙනසේවාවවන් වැනි GPRS මගින් ලබදෙනසේවාවන්
ඔබේ දුරකථනය EDGE (උදා- Nokia 6220, 6230) සමග අනුකූල වන්නේ නම් EDGE ආවරණය ඇති ස්ථාන වල 120kbps දක්වා යා හැකිය

සුදුසු සැකසුම් සහිත GPRS ​සඳහා අනුකූල වන දුරකථන

GPRS පහසුකම ඇති දුරකථන, PDA. පරිගණකය හරහා අන්තර්ජාලය භාවිතා කිරීමට Data කේබල්, infrared හෝ Bluetooth භාවිතා කල හැක.
HSPA (High-Speed Packet Access) යනු දත්ත ධාරිතාවය සහ දත්ත හුවමාරැ කිරීමේ වේගය ඉහළ නැංවීම සඳහා 3G/3.5G UMTS රේඩියෝ ජාල මගින් භාවිත කරන ජංගම සන්නිවේදන පහසුකමක් වේ. මෙය පෙර පැවති ක්‍රමයන්ට වඩා පස් ගුණයකින් පමණ වේගයෙන් වැඩිය. HSPA දත්ත හුවමාරු වේගය 1Mbps දක්වා යා හැකිය.
බ්ලැක්බෙරි සම්බන්ධතා තාක්ෂණය මගින් ඔබට දුරකථනයෙන් ඔබේ පුද්ගලික email සහ කාර්යාලයීය email වෙත පිවිසීමට හැකියාව ලබාදෙයි. email යැවීම සහ ලැබීම, පණිවිඩයේ ඇමුණුම් පරීක්ෂා කිරීම, email හා සම්බන්ධ කැලැන්ඩරයට තොරතුරු ඇතුළත් කිරීම ඇතුළු කටයුතු රැසක් ඔබේ ජංගම දුරකථනය මගින් සිදු කරගත හැකිය. ඒ නිසා ඔබ යන එන කොතැනකදී වුව.ත් ඔබට නිරන්තර සබඳතාවය පවත්වාගැනීමට අවස්ථාව ලැබේ.

ඩයලොග් විසින් බ්ලැක්බෙරි විසඳුම් 3ක් හඳුන්වාදී තිබේ.

  1. BlackBerry internet
  2. BlackBerry Lite
  3. BlackBerry Enterprise - මෙය ප්රධාන වශයෙන්ම සමාගම් සඳහා හඳුන්වාදී තිබේ

ඔව්, ඔබට පුළුවන්. මෙහි රෝමිං සේවාව ක්රියාත්මකයි. රෝමිං තැන්පතු සහ ගාස්තු අදාළ වේ.

Have Another Question?