ඔව්, Wi-Fi හි CPE (Customer Premises Equipment) අන්තර්ගත වේ.

If your session ends prematurely before completing 300MB block, the system will wait until it receives data to complete 300MB block to display. No usage record will appear in usage record history until the current block reaches 300MB.
ඔව්, 0117100100 ඔස්සේ ඩයලොග් ක්ෂණික ඇමතුම් අංශය අමතා මේ පිළිබඳව දැනුම්දිය යුතුය.
ඩයලොග් ක්ෂණික ඇමතුම් අංශය අමතා නැවත සකස් කරගන්න
 • පරිගණක/ස්විච්/රවුටර් Ethernet LAN හරහා.
 • Wi-Fi පහසුකම සහිත උපකරණ.
 • ඇනලොග් දුරකථන/ෆැක්ස්. මුද්‍රණ යන්ත්‍ර.

ඔව්. දැන් පෙරගෙවුම් සම්බන්ධතා සඳහා ද 4G සේවාව ලබාගත හැකියි.

වර්තමාන පාරිභෝගිකයින් සඳහා සිම් කාඩ්පත නැවත ලබාගැනීමේ ගාස්තුව රැ. 150/-. නව පාරිභෝගිකයින් සඳහා සාමාන්‍ය ගාස්තු අය කෙරේ.
 • CPE ක්‍රියාත්මකව තිබේදැයි බලන්න.
 • CPE සහ පරිගණකය අතර නෙට්වර්ක් කේබලය නිසි පරිදි සම්බන්ධ වී ඇත්දැයි පරීක්ෂා කර බලන්න. IP ලිපිනය නිවැරදිව ටයිප් කර තිබේදැයි බලන්න.
 • ඔබේ පරිගණකය හෝ ලැප්ටොප් පරිගණකය නිර්දේශිත අවශ්‍යතා සපුරා ඇත්දැයි බලන්න.
 • ඔබේ පරිගණකයේ බරින් වැඩි ඩවුන්ලෝඩ් කිරීම් හෝ වෙනත් ක්‍රියාකාරකම් සිදු වන්නේදැයි පරීක්ෂා කර බලන්න (බැකප්, වෛරස් ස්කෑන්).
 • Wi-Fi හෝ අන්තර්ජාල සම්බන්ධතාවය Share කර තිබේනම් සෙසු පරිගණක වල බෑන්ඩ්විත් සම්බන්ධතාවය පරීක්ෂා කර බලන්න.
 • සංඥා දක්වනයේ කණු 3ක් වත් පෙන්නුම් කරන්නේදැයි CPE ඒකකය පරීක්ෂා කරන්න.
 • CPE Mode Indicator හි වර්ණය පරීක්ෂා කරන්න.
 • ඔබේ පරිගණකයේ CPE ඒකකයේ Power LED පරීක්ෂා කරන්න.
 • CPE Ethernet කේබල් ඔබේ පරිගණකයේ අන්තර්ජාල සම්බන්ධතාවය සඳහා සම්බන්ධ කර ඇත්දැයි බලන්න.
 • ඔබේ ලැප්ටොප් පරිගණකයේ හෝ ස්මාර්ට්ෆෝන් එකෙහි රැහැන් රහිත සම්බන්ධතාවය සඳහා Wi-Fi ක්‍රියාත්මක කර තිබේදැයි බලන්න.
ඔබට 0117 100 100 ඔස්සේ පාරිභෝගික සේවා මධ්යස්ථානය අමතා අවශ්ය උපදෙස් ලබාගත හැකිය. ඔබ සිටින ස්ථානය ආසන්න වශයෙන් ආවරණ කලාපය තුළ පිහිටා ඇත්නම් ඔබේ බ්රෝඩ්බෑන්ඩ් සම්බන්ධතාවය සකස් කරදීම සඳහා නියෝජිතයෙකු පැමිණෙනු ඇත.

Have Another Question?