• உங்கள் Dialog Prepaid இணைப்புக்கு ரூ.95/- ஐ ரீலோட் செய்யுங்கள் அல்லது
  • INT95 என டைப் செய்து 678 க்கு SMS செய்யுங்கள்
இந்த டேட்டா பக்கேஜை வாராந்த தன்னியக்க பக்கேஜாகவும் செயற்படுத்திக் கொள்ள முடியும்
  • வாராந்த தன்னியக்க பக்கேஜை செயற்படுத்துவதற்கு – INTW95 என டைப் செய்து 678 க்கு SMS செய்யுங்கள்
    (தன்னியக்க பக்கேஜ் சேவையை துண்டித்து கொள்வதற்கு– OFF<space>INT என டைப் செய்து 678 க்கு SMS செய்யுங்கள்)

Have Another Question?