ක්‍රියාත්මක කිරීම: SHAPE ටයිප් කර 678ට එස්. එම්. එස්. කරන්න

ක්‍රියා විරහිත කිරීම: OFF SHAPE ටයිප් කර 678ට එස්. එම්. එස්. කරන්න

Promotions Activate Service Format Port number ODEL PROMO ODEL & Send 7777 Sri Lankan Air Line PROMOUL & Send 7777 Hameedia PROMOHAMEEDIA & Send 7777 Triumph International PROMO TRIUMPH & Send 7777 Leather Collection PROMO LC & Send 7777 CLANCYS PROMO CLANCYS & Send 7777 Deactivate Service Format Port number ODEL PROMO REMOVE ODEL & Send 7777 Sri Lankan Air Line PROMO REMOVE UL & Send 7777 Hameedia PROMO REMOVE HAMEEDIA & Send 7777 Triumph International PROMO REMOVE TRIUMPH & Send 7777 Leather Collection PROMO REMOVE LC & Send 7777 CLANCYS PROMO REMOVE CLANCYS & Send 7777 Prayer Times Service Format Port number All five times of the day PRAYER & Send 7777 Subah PRAY S & Send 7777 Luhar PRAY L & Send 7777 Asar PRAY A & Send 7777 Maghrib PRAY M & Send 7777 Ishah PRAY I & Send 7777 For Sunrise PRAY SR & Send 7777 FOREX Information Service Format Port number Forex Information CUR & Send 7777 Click here to download the complete list of currency codes. Cross Reference Currencies Service Format Port number Cross reference of Currencies CROSScurrency code 1 currency code 2 & Send 7777 Stock Market Information Service Format Port number Security trading prices SAS Security Code & Send 7777 ATM Locations Service Format Port number Hatton National Bank ATM HNB Location & Send 7777 People’s Bank ATM PB Location & Send 7777 Bank of Ceylon ATM BOC Location & Send 7777 Hong Kong Bank ATM HSBC Location & Send 7777 Union Bank ATM UB Location & Send 7777 Sampath Bank ATM SB Location & Send 7777 Seylan Bank ATM SEY Location & Send 7777 Commercial Bank ATM CB Location & Send 7777 Standard Charted Bank ATM SCB Location & Send 7777 Roaming Information Service Format Port number Roaming countries ROAM Initial Character & Send 7777 Roaming networks ROAM Country Code* & Send 7777 Roaming network contact details ROAM Network code & Send 7777 * Use the country code given within ( ) when you search for roaming networks on the specified country. (i.e.: UAE, UK, USA) SMS Crush Send an anonymous message to someone. Service Format Port number To send a message CRUSH The mobile number of the person you like & Send 7777 To guess who has a crush on you MATCH The mobile number of the person you think sent the anonymous message & Send 7777 Bill SMS Service Format Port number All billing information BILL & Send 456 Dialog Account Number Getting Dialog Account Number via SMS Service Format Port number Dialog Account Number ACCT & Send 456 Horoscope Service Format Port number Horoscope HOR Star sign & Send 7777 Star Signs English Name Sinhala Name English Name Sinhala Name Aries Mesha Libra Tula Taurus Vrushabha Scorpio Vrushchika Gemini Mithuna Sagittarius Dhanu Cancer Kataka Capricorn Makara Leo Sinha Aquarius Kumbha Virgo Kanya Pisces Meena Cricket Scores via SMS Service Format Port number Cricket score SCORE & Send 7777 Scores involving SL (Bat) BAT & Send 7777 Scores involving SL (Ball) BALL & Send 7777 Scores not involving SL (Score) SCORE Country Code & Send 7777 Country Codes AUS IND PAK ENG BDESH KENYA NAMIB (NAMIBIYA) NL ( Netherlands ) NZ ZIM RSA (South Africa.) WI CAN Rugby Scores via SMS Service Format Port number Rugby score RUGBY & Send 7777 News on Demand Get the latest news updates even if you haven’t subscribed to our Breaking News Service. The following short codes will send you the last news alert from that particular service. Service Format Port number Derana News DERANA & Send 7777 Singlish News PUWATH & Send 7777 Daily Mirror News DM & Send 7777 CNN CNN & Send 7777 NDTV NDTV & Send 7777 Smart Messaging You will receive a tone to your mobile and you can save it in a free slot. Down load & send Ring Tones, Logos, Clip, Icons, Picture Messages etc… To any one of the mentioned phones Ericsson, Sagem, Alcatel, Motorola, Siemens, Nokia. Service Format Port number Ring tones Tone Phone brand & Send (In order to receive the list of tones) Tone Tone ID Phone brand & Send 8282 Picture messages PIC pic ID Phone brand & Send 8282 Sinhala messages SIN message ID Phone number & Send 8282 CLI Icons CLI icon ID Phone brand & Send 8282 Operator logos LOGO logo ID Phone brand & Send 8282 Customers could also send any of his friends a ring tone, to any one of the mentioned phone brands that supports EMS to any network! If customer wishes, a random list of ring tones, pic etc.. according to preferred language he would have to request through the below mentioned command. Tone(space)language

ක්‍රියාත්මක කිරීම: DHAMMA ටයිප් කර 678ට එස්. එම්. එස්. කරන්න

ක්‍රියා විරහිත කිරීම: OFF DHAMMA ටයිප් කර 678ට එස්. එම්. එස්. කරන්න

ක්‍රියාත්මක කිරීම: QUOTE ටයිප් කර 678ට එස්. එම්. එස්. කරන්න

ක්‍රියා විරහිත කිරීම: OFF QUOTE ටයිප් කර 678ට එස්. එම්. එස්. කරන්න

ක්රියාත්මක කිරීම: BIBLE ටයිප් කර 678ට SMS කරන්න

ක්රියාවිරහිත කිරීම: OFF BIBLE ටයිප් කර 678ට SMS කරන්න

ශුද්ධ වූ ලියවිල්ලේ එන පොරොන්දු හා යාඥා වලට සවන් දීමට 556 ඩයල් කරන්න

කලාකරුවා/කලාකාරියගේ නම කේතය
ඉරාජ් වීරරත්න IRAJ
භාතිය හා සන්තූෂ් BNS
පූජා ගෞතමී උමාශණ්කර් POOJA
චතුරිකා ජයමාලි පීරිස් CHATHURIKA
යුරේනි නොෂිකා YURENI
රන්ජන් රාමනායක RANJAN
නදිනි ප්‍රේමදාස NADINI
නදීශා හේමමාලි NADEESHA
සෙනාලි ෆොන්සේකා SENALI
සනත් ගුණතිලක SANATH
ශනුද්‍රී ප්‍රියසාද් SHANUDRIE
පේෂලා මනෝජ් PESHALA
රජිත හිරාන් PINGPONG
බුද්ධික උෂාන් BUDDIKA
සෙන්ටිග්‍රේඩ්ස් CENTIGRADZ
මේනකා මධුවන්ති MENAKAM
ගයාන් ප්‍රසාද් වික්‍රමතිලක GAYAN
උරේශා රවිහාරි URESHA
චිලී තිලන්ක CHILLIE
හේෂ් ජේ HESH
අජිත් මුතුකුමාරණ AJITH
ඩී-ටැප් DTAP
තීක්ෂණ අනුරාධ THEEKSHANA
චන්දන හෙට්ටියාරච්චි CHANDANA
රකිත බද්ධිය RAKITHA
සචින් රවින්ත SACHIN
සුරේශ් ගමගේ SURESH
නුවන් ගුණසේකර NUWAN
උදය ශ්‍රී UDAYA
චාමික සිරිමාන්න CHAMIKA
දුෂ්යන්ත් වීරමන් DUSHYANTH
සුරාජ් මාපා SURAJ
ලෝචනා ඉමාශි LOCHANA
උමයංග වික්‍රමසිංහ UMAYANGANA
නටාෂා රත්නායක NATASHA
සංඛ දිනෙත් SANKA
සජඩ් හසන් SAJJAD
පුබුදු චතුරංග PUBUDU
අක්ෂා සුදාරි AKSHA
නිරෝෂා විරාජිණී NIROSHA
නලීන් පෙරේරා NALIN
අනූෂා දමයන්ති ANUSHA
රුවන් හෙට්ටියාරච්චි RUWAN
ලහිරු පෙරේරා LAHIRU
කාවිංග පෙරේරා KAVINGA
දිනක්ෂි ප්‍රියසාද් DINAKSHIE
මුතූ තරංගා MUTHU
ශේෂද්‍රි ප්‍රියසාද් SHESHADRIE
රොෂාන් රණවන ROSHAN
සාරංග දිසාසේකර SARANGA
භාග්‍ය ගුරුසිංහ BHAGYA
සුමුදිත ධනන්ජය සිරිවර්ධන DANANJAYA
රුවන්ගි රත්නායක RUWANGI
තිසුරි යුවනිකා THISURI

ඉංග්‍රීසි භාෂව සඳහා SLC ටයිප් කර 678ට එස්. එම්. එස්. කරන්න

සිංහල භාෂාව සඳහා SLCS ටයිප් කර 678ට එස්. එම්. එස්. කරන්න

එස්.එම්.එස්.

 • ක්‍රියාත්මක කිරීම
  කේතය ටයිප් කර 678ට යවන්න
  උදා: Dushyanth ටයිප් කර 678ට යවන්න
 • ඔබේ අන්වර්ථ නාමයෙන් ලියාපදිංවි වන්න (ඔබ කැමති නම්)
  කේතය පාරිභෝගිකයාගේ අන්වරථ නාමය ටයිප් කර 678ට යවන්න
  උදා: Dushyanth Geethaka ටයිප් කර 678ට යවන්න
 • ක්‍රියා විරහිත කිරීම
  කේතය OFF ටයිප් කර 678ට යවන්න
  උදා: Dushyanth OFF ටයිප් කර 678ට යවන්න

USSD - #678# ඩයල් කරන්න > StarFriends පිවිස අදාල උපදෙස් අනුගමනය කරන්න

ඉංග්‍රීසි භාෂාවෙන් උපදෙස්:

ක්‍රියාත්මක කිරීම: FIT ටයිප් කර 678ට එස්. එම්. එස්. කරන්න

ක්‍රියා විරහිත කිරීම: OFF FIT ටයිප් කර 678ට එස්. එම්. එස්. කරන්න

සිංහල භාෂාවෙන් උපදෙස්:

ක්‍රියාත්මක කිරීම: SFIT ටයිප් කර 678ට එස්. එම්. එස්. කරන්න

ක්‍රියා විරහිත කිරීම: OFF SFIT ටයිප් කර 678ට එස්. එම්. එස්. කරන්න

Activate : Type WG and SMS to 5055

Activate :Type AYU and SMS to 7273.
You will receive a registration confirmation SMS from 7273.

Deactivate : Type off<space>AYU and SMS to 7273

A secure PIN will be sent to your Dialog mobile number
On the Amazon Alexa mobile app, search for “Dialog” on the skill list and enable the skill . Then, follow the commands as given on the skills description
Upon the successful configuration of your mobile number, you can check your Postpaid bill balance, unbilled usage for postpaid account(running balance), Prepaid outstanding and what's playing now and next on a given DTV channel
No. Only Dialog mobile numbers can be used to configure the skill
Open Google Assistant on the phone by long pressing the ‘Home’ button, say 'talk to Dialog'. You will receive a URL on the app
No, only one time configuration is required
Upon successful configuration of your mobile number, you can check bill balance, unbilled-usage, credit limit, last bill, get an e-bill, your Data balance, connection status, reason for disconnection and other connections under your NIC
Say “Alexa, save my number” and follow the instructions given by alexa. Please note that you have to say the mobile number digit-by-digit and mobile number starting from zero
By clicking the link sent on the Google Home app or Assistant app, you will be redirected to a web URL to enter your mobile number manually
Once your mobile number has been configured, 'Dialog' will be invoked and you can ask any question with the keyword including your intent (e.g.: to check your bill balance, the user can say; “can I know my bill balance?”, “what is my bill balance?”, “bill balance?”, “tell me the bill balance etc.)
Invoke Dialog skill by saying “Alexa, open Dialog” and start asking questions
Invoke the skill & ask to save the number, previous Mobile Number will be replaced by new number
Google Home, Google Home Mini and Alexa Echo Dot are currently available on wow.lk
Say “bye” or “exit”
You can do this by google assistant app on your mobile. Invoke the app by saying “Okay Google, talk to Dialog” and select the on the top right corner of the assistant app and on the app description, there will be a toggle icon to unlink account
With a Google Assistant enabled device (Google Home, Google Home Mini or Android or iOS with the Google Assistant App) or an Amazon Alexa enabled device (Echo Dot)
Say “Okay Google, talk to Dialog” on your Google Home device. You will receive a URL on the Google Home mobile app
An artificially intelligent bot that helps users check mobile account related information with ease
Refer to the device setup guide/manual in order to do this. Dialog will only provide the service.
 1. ඔබගේ දුරකතනයෙන් 555 ඩයල් කරන්න
 2. ඔබගේ ප්‍රියතම සේවාව තෝරන්න.
 3. උපදෙස් අනුව සේවාව සක්‍රීය කරන්න.
For English Language

ක්‍රියාත්මක කරන්න: THINK ටයිප් කර 678ට යවන්න.

ක්‍රියාවිරහිත කිරීම: OFF THINK ටයිප් කර 678ට යවන්න.

For Sinhala Language

ක්‍රියාත්මක කරන්න: Type MS and send to 678

ක්‍රියාවිරහිත කිරීම: Type OFF MS and send to 678

ක්‍රියාත්මක කිරීම අවශ්‍ය නැත.

Have Another Question?