செயற்படுத்த : SHAPEஎன டைப்செய்து 678ற்கு SMS செய்யுங்கள்

செயலிழக்கச்செய்ய : OFF SHAPE என டைப்செய்து 678ற்கு SMS செய்யுங்கள்

Promotions Activate Service Format Port number ODEL PROMO ODEL & Send 7777 Sri Lankan Air Line PROMOUL & Send 7777 Hameedia PROMOHAMEEDIA & Send 7777 Triumph International PROMO TRIUMPH & Send 7777 Leather Collection PROMO LC & Send 7777 CLANCYS PROMO CLANCYS & Send 7777 Deactivate Service Format Port number ODEL PROMO REMOVE ODEL & Send 7777 Sri Lankan Air Line PROMO REMOVE UL & Send 7777 Hameedia PROMO REMOVE HAMEEDIA & Send 7777 Triumph International PROMO REMOVE <

 செயற்படுத்த : DHAMMA என டைப்செய்து 678ற்கு SMS செய்யுங்கள்

செயலிழக்கச்செய்ய : OFF DHAMMA என டைப்செய்து 678ற்கு SMS செய்யுங்கள்

8

 செயற்படுத்த : QUOTE என டைப்செய்து 678ற்கு SMS செய்யுங்கள்

செயலிழக்கச்செய்ய : OFF QUOTE என டைப்செய்து 678ற்கு SMS செய்யுங்கள்

செயற்படுத்தல் & செயலிழக்கச்செய்தல்

செயற்படுத்த : BIBLE என டைப்செய்து 678ற்கு SMS செய்யுங்கள்

செயலிழக்கச்செய்ய: OFF BIBLE என டைப்செய்து 678ற்கு SMS செய்யுங்கள்

ற்குசெவிமடுக்க விவிலிய வாக்கியங்கள் மற்றும் பிரார்த்தனைகளுக்கு 556 ற்கு டயல் செய்யுங்கள்

 
       கலைஞரின் பெயர் குறியீடு
இராஜ் வீரரட்ண IRAJ
பாத்தியா & சந்துஷ் BNS
பூஜா கவுதமி உமாஷங்கர் POOJA
சத்துரிக்கா ஜயமாலி பீரிஸ் CHATHURIKA
யுரேனி நிரோஷிக்கா YURENI
ரஞ்சன் ராமநாயக்க RANJAN
நதினி பிரேமதாச NADINI
நதீஷா ஹேமமாலி NADEESHA
செனாலி ஃபொன்சேகா SENALI
சனத் குணதிலக்க SANATH
சந்துரி ப்ரியசாத் SHANUDRIE
பேஷல மனோஜ் PESHALA
ராஜித ஹிரான் PINGPONG
புத்திக உஷான் BUDDIKA
சென்ரிகிரேட்ஸ் CENTIGRADZ
மேனகா மதுவந்தி MENAKAM
கயன் பிரசாத் விக்கிரமதிலக்க GAYAN
யுரேஷா ரவிஹரி URESHA
சில்லி திலங்க CHILLIE
ஹேஷ் ஜெய் HESH
அஜித் முத்துக்குமாரண AJITH
D-Tap DTAP
தீக்ஷன அனுராத THEEKSHANA
சந்தன ஹெட்டியாராச்சி CHANDANA
ரக்கித பத்தியா RAKITHA
சச்சின் ரவிந்த SACHIN
சுரேஷ் கமகே SURESH
நுவன் குணசேகர NUWAN
உதய சிறி UDAYA
சமிக்கா சிறிமன்ன CHAMIKA
துஷ்யந்த் வீரமன் DUSHYANTH
சுராஜ் மாபா SURAJ
லோச்சன இமாஷி LOCHANA
உமயாங்கன விக்கிரமசிங்க UMAYANGANA
நடாஷா ரத்நாயக்க NATASHA
சங்க தினேத் SANKA
சஜாட் ஹசான் SAJJAD
புபுது சத்துரங்க PUBUDU
அக்ஷா சுதரி AKSHA
நிரோஷா விராஜினி NIROSHA
நளின் பெரேரா NALIN
அனுஷா தமயந்தி ANUSHA
றுவான் ஹெட்டியாராச்சி RUWAN
ரஹிரு பெரேரா LAHIRU
கவிங்க பெரேரா KAVINGA
தினக்ஷி ப்ரியசாட் DINAKSHIE
முத்து தரங்க MUTHU
ஷேஷாத்ரி பிரியசாட் SHESHADRIE
ரொஷான் ரணவண ROSHAN
சாரங்க திஸ்சசேகர SARANGA
பாக்ய குருசிங்க BHAGYA
சுமுதித்த தனஞ்சய சிறிவர்த்தன DANANJAYA
ருவாங்கி ரத்நாயக்க RUWANGI
திசுரி யுவனிக்கா THISURI

ஆங்கிலத்திற்கு SLC என டைப்செய்து 678ற்கு SMS செய்யுங்கள்

சிங்களத்திற்கு SLCS என டைப்செய்து 678ற்கு SMS செய்யுங்கள்

SMS

 • செயற்படுத்த
  Type குறியீடு அனுப்புங்கள்678
  உ-ம் : Dushyanth அனுப்புங்கள் 678
 • உங்கள் புனைபெயருடன் பதிவுசெய்யுங்கள் (விருப்பத்தெரிவு)
  Type Code Customer's nick name அனுப்புங்கள்678
  eg : Dushyanth Geethaka அனுப்புங்கள் 678
 • செயலிழக்கச்செய்ய
  Type Code OFF அனுப்புங்கள் 678
  உ-ம்: Dushyanth OFF அனுப்புங்கள் 678

USSD -டயல் செய்யுங்கள் #678# > StarFriends வழிமுறைகளை பின்பற்றுங்கள்

வீடியோக்களை பார்ப்பதற்கு நீங்கள் GPRS அல்லது 3G முறைமையினை உபயோகிக்க முடியும் .

ஆங்கிலத்தில் குறிப்புகள்:

செயற்படுத்த : FIT என டைப்செய்து 678ற்கு SMS செய்யுங்கள்

செயலிழக்கச்செய்ய : OFF FIT என டைப்செய்து 678ற்கு SMS செய்யுங்கள்

சிங்களத்தில் குறிப்புகள் :

செயற்படுத்த : SFIT என டைப்செய்து 678ற்கு SMS செய்யுங்கள்

செயலிழக்கச்செய்ய : OFF SFIT என டைப்செய்து 678ற்கு SMS செய்யுங்கள்

Activate : Type WG and SMS to 5055

Activate :Type AYU and SMS to 7273.
You will receive a registration confirmation SMS from 7273.

Deactivate : Type off<space>AYU and SMS to 7273

A secure PIN will be sent to your Dialog mobile number
On the Amazon Alexa mobile app, search for “Dialog” on the skill list and enable the skill . Then, follow the commands as given on the skills description
Upon the successful configuration of your mobile number, you can check your Postpaid bill balance, unbilled usage for postpaid account(running balance), Prepaid outstanding and what's playing now and next on a given DTV channel
No. Only Dialog mobile numbers can be used to configure the skill
Open Google Assistant on the phone by long pressing the ‘Home’ button, say 'talk to Dialog'. You will receive a URL on the app
No, only one time configuration is required
Upon successful configuration of your mobile number, you can check bill balance, unbilled-usage, credit limit, last bill, get an e-bill, your Data balance, connection status, reason for disconnection and other connections under your NIC
Say “Alexa, save my number” and follow the instructions given by alexa. Please note that you have to say the mobile number digit-by-digit and mobile number starting from zero
By clicking the link sent on the Google Home app or Assistant app, you will be redirected to a web URL to enter your mobile number manually
Once your mobile number has been configured, 'Dialog' will be invoked and you can ask any question with the keyword including your intent (e.g.: to check your bill balance, the user can say; “can I know my bill balance?”, “what is my bill balance?”, “bill balance?”, “tell me the bill balance etc.)
Invoke Dialog skill by saying “Alexa, open Dialog” and start asking questions
Invoke the skill & ask to save the number, previous Mobile Number will be replaced by new number
Google Home, Google Home Mini and Alexa Echo Dot are currently available on wow.lk
Say “bye” or “exit”
You can do this by google assistant app on your mobile. Invoke the app by saying “Okay Google, talk to Dialog” and select the on the top right corner of the assistant app and on the app description, there will be a toggle icon to unlink account
With a Google Assistant enabled device (Google Home, Google Home Mini or Android or iOS with the Google Assistant App) or an Amazon Alexa enabled device (Echo Dot)
Say “Okay Google, talk to Dialog” on your Google Home device. You will receive a URL on the Google Home mobile app
An artificially intelligent bot that helps users check mobile account related information with ease
Refer to the device setup guide/manual in order to do this. Dialog will only provide the service.
 1. உங்கள் மொபைலில் 555 ஐ டயல் செய்யுங்கள்
 2. நீங்கள் விரும்பும் சேவையைத் தெரிவு செய்யுங்கள்
 3. அறிவுறுத்தல்களை பின்பற்றுவதன் மூலம் செயற்படுத்துங்கள்
For English Language

 செயற்படுத்த : THINK என டைப்செய்து 678ற்கு SMS செய்யுங்கள்

செயலிழக்கச்செய்ய : OFF THINK என டைப்செய்து 678ற்கு SMS செய்யுங்கள்

For Sinhala Language

செயற்படுத்த : Type MS and send to 678

செயலிழக்கச்செய்ய : Type OFF MS and send to 678

செயற்படுத்த தேவையில்லை

Have Another Question?