டயலொக் இந்த பக்கேஜிற்கு இலவசமாக call divert வசதியைக் கொடுத்துள்ளது. அதாவது லைன் 1 இல் இருந்து லைன் 2 ற்கான அழைப்புகள் எந்தவொரு கட்டணமுமின்றி divert செய்யப்படும்
ஆம் உங்களால் இரண்டு பிற்கொடுப்பனவு   அல்லது ஒரு பிற்கொடுப்பனவு மற்றும் ஒரு முற்கொடுப்பனவு ஆகியவற்றை உபயோகிக்கலாம்

இந்த பக்கேஜிற்கு மிகக்குறைந்த மாதாந்தக் கட்டமே அறவிடப்படுகின்றது.

இல்லை, இது தானியங்கி முறையில் வலையமைப்பினால் தெரிவுசெய்யப்படும்

ஆம், உங்களுக்கு அருகிலுள்ள நிலையம் ஒன்றுக்குச்சென்று 3G Superline இணைப்பு ஒன்றுக்கான கோரிக்கையை நீங்கள் விடுக்கலாம்

இல்லை, முற்கொடுப்பனவு இலக்க மாற்றங்கள் அனுமதிக்கப்படமாட்டாது.

செயற்படுத்த

BB15
BB15 என டைப் செய்து 678ற்கு SMS செய்யுங்கள்

BB25
BB25 என டைப் செய்து 678ற்கு SMS செய்யுங்கள்

செயலிழக்கச்செய்ய

BB15
OFF BB15 என டைப் செய்து 678ற்கு SMS செய்யுங்கள்

BB25
OFF BB25 என டைப் செய்து 678ற்கு SMS செய்யுங்கள்

புதிய பக்கேஜின் அனைத்து அனுகூலங்களையும் நீங்கள் பெற்று அனுபவிக்க முடியும். ஏற்கனவேயுள்ள சேவைகளுக்காக நீங்கள் மீள்பதிவுசெய்யத் தேவையில்லை.
இல்லை. நீங்கள் உங்கள் டயலொக் முற்கொடுப்பனவு இணைப்பினை இலகுவான முறையில் செக்கன் அடிப்படையிலான இணைப்பாக மாற்ற முடியும்
ஆம், நீங்கள் செய்யவேண்டியதெல்லாம், நாட்டை விட்டு வெளியேறுவதற்கு முன்னதாக 676 ற்கு அழைத்து, ரோமிங் நிலையை செயற்படுத்துவது மாத்திரமே

இணைப்பொன்றை பெறும்வகையில் நீங்கள் எமது ஏதாவதொரு சேவை நிலையம், ஆர்க்கேட்கள் அல்லது உரிமம் பெற்ற நிலையங்கள் ஆகியவற்றில் ஒன்றுக்கு விஜயம் செய்யலாம். ஆகக்குறைந்த தகைமைகளாவன:

பிற்கொடுப்பனவு ,

 

  • நீங்கள் ஆகக்குறைந்தது 18 வயது கொண்டவராக இருக்க வேண்டும்
  • இணைப்புக் கட்டணம் மற்றும் உள்நாட்டு அழைப்புகளுக்கான வைப்பு அடையாள அட்டை (தே.அ.அ), சாரதி அனுமதிப்பத்திரம் அல்லது கடவுச்சீட்டு (தே.அ.அ. இலக்கத்துடன்)
  • பில்லிங் முகவரியை உறுதிப்படுத்தும் பில்லிங்கிற்கான ஆதாரம்
  • கொள்வனவின் போது நீங்கள் நேரடியாக பிரசன்னமாயிருத்தல் வேண்டும்.

முற்கொடுப்பனவு,

  • நீங்கள் ஆகக்குறைந்தது 16 வயது கொண்டவராக இருக்க வேண்டும்
  • இணைப்புக் கட்டணம்
  • அடையாள அட்டை (தே.அ.அ), சாரதி அனுமதிப்பத்திரம் அல்லது கடவுச்சீட்டு (தே.அ.அ. இலக்கத்துடன்)
  • கொள்வனவின் போது நீங்கள் நேரடியாக பிரசன்னமாயிருத்தல் வேண்டும்.

Have Another Question?