අන්තර්ජාල ප්‍රතිපෝෂණ ඉල්ලුම්පත්

ප්‍රතිඥා

ඔබට ලැබී ඇති සේවාව පිළිබඳව අතෘප්තිමත් යැයි සිතන්නේ නම් හෝ අප දුන් ප්‍රතිඥාවක්/පොරොන්දුවක් සම්පූර්ණ කර නොමැති නම් කරුණාකර අපගේ පාරිභෝගික සේවය අමතන්න. නැතහොත් අප වෙත ඊමේල් පණිවුඩයක් යැවීම හෝ පහත සඳහන් ආකෘතිපත්‍රය පුරවන්න. අපි වැඩ කරන දින දෙකක් තුල ඔබ වෙත ප්‍රතිචාර දක්වනු ඇත.

වෙනත් අන්තර්ජාල ඉල්ලුම්පත්

අපගේ සේවාවන් වැඩි දියුණු කිරීමට ඔබගේ අදහස් හා යෝජනා අප වෙත යොමු කරන්න. අපේ කාර්ය මණ්ඩලය හැකි ඉක්මනින් ඔබගේ අදහස් හා යෝජනා පිළිබඳව කටයුතු කරනු ඇත.

උපදෙස් අවශ්‍යයද?

ඔබේ සහයට අප සැමවිට සූදානම්. අපගේ දැනුම් පදනම ගවේශණය කරන්න. නැතහොත් පැය 24 පුරා අප හා සම්බන්ධ වන්න.

උපදෙස් හා සහයෝග පිටුව වෙත යන්න