நிலையான இணைப்பு  

 • Per Minute பக்கேஜ்

  குறைந்த கட்டண பிற்கொடுப்பனவு திட்டம் ஒன்றை நிமிட அடிப்படையிலான கட்டண முறைமையுடன் பெற்றுக்கொள்ளுங்கள். செயற்படுதத டயல் செய்யுங்கள் #678#

  மேலும் தெரிந்து கொள்ள
 • Prepaid Package

  IDD செயற்படுத்தப்பட்ட முற்கொடுப்பனவு நிலையான இணைப்பு பக்கேஜுடன் உங்கள் அன்புக்குரியவர்களோடு சௌகர்யமாக பேசி மகிழுங்கள்

  மேலும் தெரிந்து கொள்ள
 • Per Second பக்கேஜ்

  Enjoy the lowest rates on the Per Second Package only from Sri Lanka's #1 Network.

  மேலும் தெரிந்து கொள்ள

தொலைபேசிகள்

தொலைபேசி ஒன்றை வாங்கும் வகையில் சிறந்ததொன்றை தேடுகின்றீர்களா? நீங்கள் தெரிவுசெய்வதற்கு இலகுவாக பல்வேறு தொலைபேசி வகைகள் எம்மிடமுள்ளன

மேலும் பார்வையிட

பெறுமதி சேர் சேவைகள்

உங்கள் விரல் நுனியில் இவை அனைத்தையும் பெற்றுக்கொள்ளலாம்.

மேலும் பார்வையிட

IDD கட்டணங்கள்

அதி உன்னத குரல் தெளிவு, துல்லியமான செக்கன் அடிப்படையிலான கட்டண அறவீடுகளுடன் சந்தையில் மிகச்சிறந்த IDD கட்டணங்களை பெற்றுக்கொள்ளுங்கள்

மேலும் பார்வையிட

இணைய / டேட்டா

தொலைபேசியானது மோடம் போன்று செயற்பட்டு, பாவனைப்பெயர்/இரகசியக்குறியீடு ஊடாக பாவனையாளர்கள் இணையத்தினை அணுகுவதற்கு வழியமைத்துக்கொடுக்கின்றது

மேலும் பார்வையிட

உதவி தேவையா?

நாம் உங்களுக்கு உதவுவதற்காக எப்போதும் காத்திருக்கின்றோம். எங்கள் அறிவுசார் தளத்திற்கு விஜயம்செய்யுங்கள் அல்லது எம்முடன் 24X7 ம் தொடர்பு கொள்ளுங்கள்

உதவிக்கு செல்ல