සියලුම ක්‍රීඩා චැනල් දින 60ක් පුරා නොමිලේ

සම්බන්ධතා ගාස්තුව සඳහාත් තවත් සුවිශේෂී දිමනාවක්!

Postpaid සම්බන්ධතාවය

රු. 3,990
රු. 2,990

තවත් රු. 1,000/-ක Cash Back* දීමනාවක්

පැකේජ විස්තර

Per Day TV සම්බන්ධතාවය

රු. 9,990
රු. 5,990

 

පැකේජ විස්තර

  • *Dialog සේවාව මාස 12ක් සම්පුර්ණ කල පසු, රු. 1,000/- Cash Back වාසිය ඔබගේ මාසික බිල්පතට එකතු කරනු ලැබේ.
  • දිවයින පුරා පිහිටි ඕනෑම Dialog පාරිභෝගික සේවා මධ්‍යස්ථානයකට පැමිණ මෙම දීමනාව ලබාගන්න.
  • දෛනික සහ මාසික ගාස්තු අදාල වේ.
  • දීමනාව 2019 ජුනි 30 දකවා පමණක් වලංගු වේ.

උපදෙස් අවශ්‍යයද?

ඔබේ සහයට අප සැමවිට සූදානම්. අපගේ දැනුම් පදනම ගවේශණය කරන්න. නැතහොත් පැය 24 පුරා අප හා සම්බන්ධ වන්න.

උපදෙස් හා සහයෝග පිටුව වෙත යන්න