அனைத்து விளையாட்டு அலைவரிசைகளும் 60 நாட்களுக்கு இலவசம்

மேலும் இணைப்பு கட்டணத்திற்கு பிரத்தியேக சலுகைகளையும் பெற்றுக்கொள்ளுங்கள்

Postpaid இணைப்பு

Rs. 3,990
Rs. 2,990

மேலும் ரூ. 1000 Cash Back சலுகை

விபரங்களுக்கு

Per Day TV இணைப்பு

Rs. 9,990
Rs. 5,990

 

விபரங்களுக்கு

  • *Dailog சேவையினை 12 மாதங்கள் பூர்த்தி செய்த பின் ரூ. 1000 Cash Back சலுகையினை உங்களுடைய மாதாந்த பில் பட்டியலுடன் இணைத்துக்கொள்ள முடியும்.
  • நாடளாயவிய ரீதியில் உள்ள Dailog வாடிக்கையாளர் சேவை நிலையத்திற்கு விஜயம் செய்து கொடுப்பனவினை பெற்றுக்கொள்ளுங்கள்
  • Monthly and daily rentals are applicable.
  • கொடுப்பனவு 2019 ஜுன் 30 வரை மட்டுமே

உதவி தேவையா?

நாம் உங்களுக்கு உதவுவதற்காக எப்போதும் காத்திருக்கின்றோம். எங்கள் அறிவுசார் தளத்திற்கு விஜயம்செய்யுங்கள் அல்லது எம்முடன் 24X7 ம் தொடர்பு கொள்ளுங்கள்

உதவிக்கு செல்ல