ඩයලොග් මෙගා වාසනා

ඩයලොග් වෙතින් ඔබට රීලෝඩ් කිරීම හා බිල්පත් ගෙවීම් මත විශ්මයජනක මුදල් ත්‍යාග ලබාදෙමින් නවතම ප්‍රවර්ධන වැඩසටහනක් හඳුන්වා දෙයි.

ඔබගේ සෑම රීලෝඩ් එකකටම හා බිල්පත් ගෙවීමකටම මෙම ක්‍රමය යටකේ අංකයක් සහ ඉංග්‍රීසි අක්ෂරයක් ලබාදෙනු ඇත. ඉන්පසු සෑම සතියක් අවසානයේදීම ඩයලොග් විසින් ලොතරැයි දිනුම් ඇදීමක් පවත්වා ලබා දී ඇති අංක සහ ඉංග්‍රීසි අක්ෂරය අනුව ජයග්‍රාහකයින් තෝරා ගනු ඇත. ඔබට ලබා දී තිබූ අංක සහ ඉංග්‍රීසි අක්ෂරය සමඟ ලොතරැයි ඇදීම තුලින් තෝරා දුන් අංක සහ ඉංග්‍රීසි අක්ෂරය ගැලපේ නම් ඔබට මුදල් ත්‍යාග හිමිවෙනු ඇත.

Reload/Pay Bill

සෑම සෙනසුරාදාවකම සවස 6.54ට දෙරණ TV ඔස්සේ, රාත්‍රී 7.55ට ITN ඔස්සේ සහ රාත්‍රී 7.56ට Shakthi TV ඔස්සේ විකාශනය වේ

ඔබට ලබාදුන් අංක සමඟ දිනුම් ඇදීමෙන් තෝරා දුන් අංක ගැලපී ඇත්නම් #121# හෝ 121 දරණ දුරකථන අංකය අමතා ඔබේ මුදල් ත්‍යාගය ලබා ගත හැකිය.
පසුගිය දිනුම් අංක

ලෝඩ් ඔෆ් ද රීලෝඩ් කරනු ලබන්නේ කෙසේද?

පියවර 1.
අංක ලබා ගැනීම

ඔබ රීලෝඩ් කරන විට, කාඩ්පත් රීචාර්ජ් කරන විට හෝ බිල්පත් ගෙවන විට, ඉලක්කම් දෙකකින් යුත් අංකයක් සහ ඉංග්‍රීසි අක්ෂරයක් ඔබට ලැබෙනු ඇත. මෙම අංක 07-77 අතර වේ. ඔබ රීලෝඩ් කරන/ රීචාර්ජ් කාඩ්පත් හෝ බිල්පත් ගෙවන සෑම රුපියල් 50 කටම ඔබට අංක 2ක් ලැබේ. උපරිම වශයෙන් අංක 5ක් සහ ඉංග්‍රීසි අක්ෂරයක් සතියකට ඔබට ලබා ගැනීමට පුළුවන. රු. 600 කට වැඩියෙන් රීලෝඩ් / රීචාර්ජ් හෝ බිල්පත් ගෙවන්නේ නම් සති 4ක් සඳහා අංක සහ ඉංග්‍රීසි අක්ෂර ඔබට ලබා ගත හැකිය.

මේ සතියේ ඔබට ලැබුණු අංක 70, 65, 09, 14, 37 සහ E යැයි සිතන්න.

පියවර 2.
සතිපතා මහා දිනුම් ඇදීම

Dialog Mega වාසනා මහා දිනුම් ඇදීම සෑම සෙනසුරාදාවකම සවස 6.54ට දෙරණ TV ඔස්සේ, රාත්‍රී 7.55ට ITN ඔස්සේ සහ රාත්‍රී 7.56ට Shakthi TV ඔස්සේ විකාශනය වේ. මෙම දිනුම් ඇදීම සඳහා පෙර සතියේ සෙනසුරාදා සිට සිකුරාදා (දිනුම් ඇදීමට පෙර දින) දක්වා නිකුත් කළ දිනුම් අංක අදාළ වේ. මෙහිදී එම සතිය සඳහා අදාළ දිනුම් අංක 5ක් සහ ඉංග්‍රීසි අක්ෂරය දිනුම් ඇදීමෙන් දැනුම්දෙනු ලබයි.

මේ සතියේ වාසනාවන්ත ජයග්‍රාහී දිනුම් අංක සහ ඉංග්‍රීසි අක්ෂරය 37, 70, 55, 09 14 සහ F බැව් සිතා ගනිමු.

පියවර 3.
දිනුම් අංක සහ ඉංග්‍රීසි අක්ෂරය ගැළපීම

මේ වන විට දිනුම් අංක ප්‍රකාශ කර අවසන් වන අතර මේ වන විට දිනුම් අංක ඉංග්‍රීසි අක්ෂරය ඔබ සතුව පවතී. ඔබ කළ යුත්තේ අදාල දිනුම් අංක ඉංග්‍රීසි අක්ෂරය සමඟ ඔබට ලබා දී ඇති අංක සහ ඉංග්‍රීසි අක්ෂරය ගැළපීමයි. ජයග්‍රාහී අංක සහ ඉංග්‍රීසි අක්ෂරය ඔබ සතුව ඇති අංක සහ ඉංග්‍රීසි අක්ෂරය සමඟ ගැළපේ නම් ඔබට වටිනා මුදල් ත්‍යාග දිනාගැනීමේ අවස්ථාව හිමිව ඇත.

පහත සදහන් උදාහරණය මගින් දැන් ඔබ කොතරම් දිනාගෙන ඇත්දැයි බලමු.

  • ඔබ සතුව ඇති අංක : 70, 65, 09, 14, 37 E
  • සතියේ දිනුම් අංක : 37, 70, 55, 09, 14 F
  • ගැළපීම් අංක : 4!

පහත දක්වා ඇති ආකාරයට මුදල් ත්‍යාග ඔබට දිනාගත හැකිය.

අංක ගැළපීම එක් දිනුමක වටිනාකම
අංක 5 සහ ඉංග්‍රීසි අක්ෂරය ගැලපීමෙන් Rs. 10,000,000
අංක 5 ගැළපීම Rs. 1,000,000
අංක 4 ගැළපීම Rs. 100,000
අංක 3 ගැළපීම Rs. 1,000
අංක 2 ගැළපීම Rs. 100
අංක 1 ගැළපීම Rs. 50

රු. 100,000/- ක මුදලක් මෙම උදාහරණයේ දී ඔබට දිනා ගත හැකි වී ඇත. සුභ පැතුම් !

පියවර 4.
ත්‍යාග සඳහා හිමිකම් පෑම

ඔබට ලබා දී තිබූ අංක, දිනුම් ඇදීමෙන් ප්‍රකාශයට පත් කරන ලද අංක හා ගැළපේ නම්, ඔබ මුදල් ත්‍යාග දිනා ඇත. එසේ නම් ඔබ කළ යුතු වන්නේ #121# හෝ අංක 121 අමතා ඔබේ ත්‍යාගය ලබා ගැනීම පමණි.

ඔබ දිනාගත් ත්‍යාග ලබා ගන්නේ කෙසේද?

සියළුම රු. 50/- , රු. 100/- හා රු.1000/- ත්‍යාග

  • සියළුම රු. 50/- , රු. 100/- හා රු.1000/- ත්‍යාග eZCash (ඊකෑෂ්) ගිණුමට බැර කරනු ඇත. එසේ eZCash ගිණුම පිරී ඇත්නම්, එම ත්‍යාග මුදල් රීලෝඩ් වශයෙන් ඔබගේ පෙර ගෙවුම් ගිණුම හරහා ලබා ගත හැකිය.
  • eZCash wallet එකක් ඔබට නැත්නම් හෝ an eZCash wallet එක පිරී ඇත්නම් ඔබගේ මාසික බිල්පතේ මුදල වෙනුවෙන් වට්ටමක් ලබා ගත හැකිය.
  • එසේත් නැත්නම් තවත් විකල්පයක් වශයෙන් එම ත්‍යාග මුදල ඩයලොග් හෝ ආකේඩ් වෙතින් මුදලින් ඉල්ලා සටිය හැකිය.

රුපියල් කෝටියේ සුපිරි ත්‍යාගය(Rs.10,000,000) රුපියල් මිලියනයේ (Rs. 1,000,000) සහ රුපියල් ලක්ෂයේ (Rs.100,000) තෑගි

තෑගි ප්‍රධානය කිරීමේ උත්සවවලදී, රුපියල් කෝටියේ සුපිරි ත්‍යාගය(Rs.10,000,000) රුපියල් මිලියනයේ (Rs. 1,000,000) සහ රුපියල් ලක්ෂයේ (Rs.100,000) තෑගි චෙක්පත් වලින් හෝ මුදලින් ඔබට ලබාගත හැකිය.

ත්‍යාග ලබාගැනීම සඳහා වලංගු කාලය

සෑම ත්‍යාගයක් ම දින 7ක් ඇතුලත ලබාගත යුතු වන අතර එසේ ලබා නොගතහොත් එම ත්‍යාගය අවලංගු වනු ඇත.

සෑම ත්‍යාගයක් ම දින 7ක් ඇතුලත ලබාගත යුතු වන අතර එසේ ලබා නොගතහොත් එම ත්‍යාගය අවලංගු වනු ඇත.
කොන්දේසි හා නියමයන් [PDF ]

ක්ෂණික ඇමතුම් අංක 1777 ඇමතීමෙන් මේ පිළිබඳව පැහැදිලි කරගැනීම හෝ ඔබ ජයග්‍රහණය කර ඇත්ද යන්න තහවුරු කර ගත හැකිය.

ප්‍රවර්ධන කාල සීමාව, 2016 ජුනි 11 සිට ක්‍රියාත්මක වේ.

උපදෙස් අවශ්‍යයද?

ඔබේ සහයට අප සැමවිට සූදානම්. අපගේ දැනුම් පදනම ගවේශණය කරන්න. නැතහොත් පැය 24 පුරා අප හා සම්බන්ධ වන්න.

උපදෙස් හා සහයෝග පිටුව වෙත යන්න