மொபைல்

Mobile Rate Plans

உங்கள் தேவைகள் மற்றும் பட்ஜெட்டுக்கு பொருத்தமான வகையில் அறிமுகப்படுத்தப்பட்டுள்ள எமது பல்வேறு பக்கேஜ்கள் குறித்து மேலும் அறிந்து கொள்ளுங்கள்.

மேலும் தெரிந்து கொள்ள

சாதனங்கள்

Dialog மற்றும் அதன் பங்காளர்கள் தொலைபேசி முதல் துணைக்கருவிகள் வரை பல்வேறு விடயங்களை அளிக்கின்றனர். சிறப்பு வசதி முதல் ஸ்மார்ட் போன்கள் வரை உள்ளடங்குகின்றன

மேலும் தெரிந்து கொள்ள

பெறுமதி சேர் சேவைகள்

உங்கள் விரல் நுனியில் இவை அனைத்தையும் பெற்றுக்கொள்ளலாம்.

மேலும் தெரிந்து கொள்ள

IDD

வெளிநாட்டில் உள்ள அன்புக்குரியவர்களுடன் உங்களை இணைக்கின்றது

மேலும் தெரிந்து கொள்ள

உதவி தேவையா?

நாம் உங்களுக்கு உதவுவதற்காக எப்போதும் காத்திருக்கின்றோம். எங்கள் அறிவுசார் தளத்திற்கு விஜயம்செய்யுங்கள் அல்லது எம்முடன் 24X7 ம் தொடர்பு கொள்ளுங்கள்

உதவிக்கு செல்ல