උපාංග

Our Latest Deals

මොබයිල් බ්‍රෝඩ්බෑන්ඩ්

ඔබේ ජංගම දුරකථනයෙන් වේගවත්ම හා විශිෂ්ඨතම අන්තර්ජාල පහසුකම් අත් විඳින්න

වැඩි දුර බලන්න

Get 5GB FREE

by Upgrading your 3G SIM to a High Speed Mobile 4G SIM

වැඩි දුර බලන්න

ඩයලොග් ඇප්

Discover the latest mobile applications that have been built utilizing Dialog services.

වැඩි දුර බලන්න

උපදෙස් අවශ්‍යයද?

ඔබේ සහයට අප සැමවිට සූදානම්. අපගේ දැනුම් පදනම ගවේශණය කරන්න. නැතහොත් පැය 24 පුරා අප හා සම්බන්ධ වන්න.

උපදෙස් හා සහයෝග පිටුව වෙත යන්න