රී ස්කෑන් (Rescan) විකල්පය.

ඔබට තව දුරටත් ඩයලොග් ටෙලිවිෂන් සම්බන්ධතාවය රී ස්කෑන් කිරීම සඳහා අපගේ පාරිභොගික සේවාවේ ක්ෂණික ඇමතුම් අංකය ඇමතීමට අවශ්‍ය නොවේ.

වැඩිදුර බලන්න

ලයිට් පැකේජය

චැනල් පැක් සක්‍රීය කිරීම.

ඩයලොග් ටීවී වෙතින් දැන් ඔබට සිනමා, ක්‍රීඩා, විනෝදාස්වාදය, අධ්‍යාපනික රසාස්වාදය ඇතුලු තවත් බොහෝ කාණ්ඩ අතුරින් තම කැමැත්ත පරිදි නාලිකා තොරා ගැනීමට හැකි වේ.

වැඩිදුර බලන්න