பக்கேஜ்கள்

Our Latest Deals

Dialog Television ViU Hub 2.0

Live TV & all the content you love, exactly how you want it!

மேலும் பார்வையிட

MyDialog App

MyDialog app gives users complete control of over 350 Dialog services.

மேலும் பார்வையிட

மொபைல் புரோட்பேண்ட்

இலங்கையின் அதிவேக வலையமைப்பினூடாக அதிதுரித இணைய வேகத்தை அனுபவியுங்கள்

மேலும் பார்வையிட

IDD

வெளிநாட்டில் உள்ள அன்புக்குரியவர்களுடன் உங்களை இணைக்கின்றது

மேலும் பார்வையிட

உதவி தேவையா?

நாம் உங்களுக்கு உதவுவதற்காக எப்போதும் காத்திருக்கின்றோம். எங்கள் அறிவுசார் தளத்திற்கு விஜயம்செய்யுங்கள் அல்லது எம்முடன் 24X7 ம் தொடர்பு கொள்ளுங்கள்

உதவிக்கு செல்ல