පැකේජයන්

Our Latest Deals

SIM Change

Now you can change or upgrade your Dialog SIM at Laugfs Supermarkets

වැඩි විස්තර

WIN 1 Year of Free Top-Ups

Top-up your Prepaid connection at any bank, via the Dialog Self Care App, eZ Cash or Genie to WIN FREE top-ups for 1 year!

වැඩි විස්තර

මොබයිල් බ්‍රෝඩ්බෑන්ඩ්

ඔබේ ජංගම දුරකථනයෙන් වේගවත්ම හා විශිෂ්ඨතම අන්තර්ජාල පහසුකම් අත් විඳින්න

වැඩි විස්තර

IDD

විදෙස් රටවල සිටින ඔබේ සමීපතමයින්ට පහසුවෙන් කතා කරන්න.

වැඩි විස්තර

උපදෙස් අවශ්‍යයද?

ඔබේ සහයට අප සැමවිට සූදානම්. අපගේ දැනුම් පදනම ගවේශණය කරන්න. නැතහොත් පැය 24 පුරා අප හා සම්බන්ධ වන්න.

උපදෙස් හා සහයෝග පිටුව වෙත යන්න