பக்கேஜ்கள்

Our Latest Deals

SIM Change

Now you can change or upgrade your Dialog SIM at Laugfs Supermarkets

மேலும் பார்வையிட

Opera மினி

உலகின் மிக துரித மற்றும் மிகப் பிரபலமான பிறவுசர்களில் ஒன்று

மேலும் பார்வையிட

மொபைல் புரோட்பேண்ட்

இலங்கையின் அதிவேக வலையமைப்பினூடாக அதிதுரித இணைய வேகத்தை அனுபவியுங்கள்

மேலும் பார்வையிட

IDD

வெளிநாட்டில் உள்ள அன்புக்குரியவர்களுடன் உங்களை இணைக்கின்றது

மேலும் பார்வையிட

உதவி தேவையா?

நாம் உங்களுக்கு உதவுவதற்காக எப்போதும் காத்திருக்கின்றோம். எங்கள் அறிவுசார் தளத்திற்கு விஜயம்செய்யுங்கள் அல்லது எம்முடன் 24X7 ம் தொடர்பு கொள்ளுங்கள்

உதவிக்கு செல்ல