உங்களுடைய பதிவிற்கு ஆன்லைன் ஊடாக கொடுப்பனவினை மேற்கொள்ளுங்கள்

1

  • இணைப்பு வகை
    மொபைல் / கணக்கு இலக்கம்
    Amount (Rs)

    Connection

    Amount (Rs)

மொபைல் இலக்கம் / கணக்கு இலக்கம்

எல்லா கட்டணங்களையும் ஒரே நேரத்தில் செலுத்த உள்நுழைக

2 உறுதிப்படுத்தல் மற்றும் கொடுப்பனவு செய்தல்