உங்கள் வாழ்க்கைக்கு தூண்டுதல் அளிக்கும் புகழ்பெற்றவர்களின் கருத்துகளை நாளாந்தம் உங்கள் மொபைலில் பெற்றுக்கொள்ளுங்கள் உ-ம்: இந்தப் பொல்லாத உலகில் எதுவும் நிரந்தரமில்லை - எமது பிரச்சனைகளும்கூட - சார்ளி சாப்ளின்

மேலதிக விபரங்கள்

கட்டண முறைமை

மெசேஜ் ஒன்றுக்கு ரூ. 2.00
குறிப்புகள்

பொருத்தமான வரிகள் சேர்க்கப்படும்

VAS (பெறுமதி சேர் சேவைகள்) பரிந்துறைக்கப்பட்ட கேள்வி பதில்கள்

 செயற்படுத்த : QUOTE என டைப்செய்து 678ற்கு SMS செய்யுங்கள்

செயலிழக்கச்செய்ய : OFF QUOTE என டைப்செய்து 678ற்கு SMS செய்யுங்கள்