• HUAWEI FP2025

Fixed Line Telephone

  • SMS
  • உள்வரும் அழைப்பின் இலக்கத்தை குரல் ஊடாக அறியப்படுத்தல்
  • உள்வரும் அழைப்புகளின் குரல் பதிவு
  • அழைப்பாளரின் அடையாளத்தை காட்சிப்படுத்தல்,call forwarding,call waiting, call holding, call barring மற்றும் முத்தரப்பு அழைப்பு
Online - Out of Stock
HUAWEI FP2025 Rs 0.00

Dialog Television ViU Hub 2.0

Live TV & all the content you love, exactly how you want it!

மேலும் பார்வையிட