டிஷான் விக்கிரமரட்ண அளிக்கும் நாளாந்த நற்சிந்தனைகள் உ-ம்: உங்கள் பொறுமையை இழக்க முன்னர் சிந்தித்துப் பாருங்கள். உடைந்த பொருட்களை திருத்தியமைக்கலாம். ஆனால் உடைந்த உள்ளங்களை அநேக வேளைகளில் சீர்படுத்த முடியாது. மறக்க வேண்டாம். பழிவாங்குவதை விட மன்னிப்பு எப்போதும் சிறந்தது. - சிந்தித்துப் பாருங்கள்

மேலதிக விபரங்கள்

கட்டண முறைமை

மெசேஜ் ஒன்றுக்கு ரூ. 2.00
குறிப்புகள்

பொருத்தமான வரிகள் சேர்க்கப்படும்

VAS Recommended FAQ

For English Language

 செயற்படுத்த : THINK என டைப்செய்து 678ற்கு SMS செய்யுங்கள்

செயலிழக்கச்செய்ய : OFF THINK என டைப்செய்து 678ற்கு SMS செய்யுங்கள்

For Sinhala Language

செயற்படுத்த : Type MS and send to 678

செயலிழக்கச்செய்ய : Type OFF MS and send to 678