உங்கள் நெட்வேர்க் செட்டிங்களை மாற்றி, டயலொக் வழங்கும் வேகமான இணையப் பார்வையிடும் அனுபவத்தை பெறுங்கள். இத்தால் இணைக்கப்பட்டுள்ள PDF கோப்பில் மேலதிக வழிகாட்டல்களை பார்வையிடுங்கள். தரவிறக்கம் செய்ய [ PDF ]

Android APN Settings