රූපවාහිනී

Dialog Television සම්බන්ධතාවය

අදම Dialog Television සම්බන්ධතාවක් ලබා ගැනීම සඳහා පැමිණෙන්න.

වැඩි විස්තර

පැකේජයන්

ඔබේ අවශ්‍යතාවයට ගැලෙපන පැකේජ සහ Set Plans දැන් Dialog TV වෙතින්.

වැඩි විස්තර

Dialog Television ViU Hub 2.0

Live TV & all the content you love, exactly how you want it!

වැඩි විස්තර

Dialog Television ViU Mini

The ultimate device that turns your TV to a smart TV!

වැඩි විස්තර

විශේෂයෙන් ඔබ වෙනුවෙන්ම සැලසුම් කළ වැඩසටහන් පැකේජයන්.

විශේෂයෙන් ඔබ වෙනුවෙන්ම සැලසුම් කළ වැඩසටහන්/පැකේජ රැසක් සමග ඩයලොග් ටී වී ලබාදෙන වින්දනය අත්විදින්න.

ඩයලොග් ටී වී සේවාව ලබා ගත් විට ලැබෙන අමතර වාසි

නව විශේෂාංග ගණනාවක් විඳින්න. කදිම පිරිනැමීම් ගණනාවක් ඔස්සේ යාත්‍රා කරන්න. HD නාලිකා පොකුරක්, ඉන්දියානු සිනමා ජාලය, PVR සහ තවත් බොහෝ දේ!

විශේෂ නාලිකා

වැඩි දුර දැනගන්න

උපදෙස් අවශ්‍යයද?

ඔබේ සහයට අප සැමවිට සූදානම්. අපගේ දැනුම් පදනම ගවේශණය කරන්න. නැතහොත් පැය 24 පුරා අප හා සම්බන්ධ වන්න.

උපදෙස් හා සහයෝග පිටුව වෙත යන්න