கையடக்க தொலைபேசி தொடர்புகளுக்கு

தபால் மூலம்

இல 475, யூனியன் பிளேஸ், கொழும்பு 02.

ஹொட்லைன்கள்

 • 1777

  0777 678 678
  (24/7)

 • 1777

  0777 123 456
  (24/7)

 • 0777 676 576

  0777 676 576

 • 0777 999 777 or
  0777 99 77 99
  (24/7)

  0777 999 777 or
  0777 99 77 99
  (24/7)

 • 767

  767

 • 0777 678 680
  (24/7)

  0777 678 680
  (24/7)

 • 0777 887 887
  (24/7)

  0777 887 887
  (24/7)

E Mail

தொலைநகல்

 • 0777 087 917
 • 0777 678 697

தபால் மூலம்

இல 475, யூனியன் பிளேஸ், கொழும்பு 02.

0117 100100
(24/7)

0117100100
(24/7)

 • 0777 087 917
 • 0777 678 697

தபால் மூலம்

இல 475, யூனியன் பிளேஸ், கொழும்பு 02.

0117 100100
(24/7)

0117100100
(24/7)

 • 0777 087 917
 • 0777 678 697

தபால் மூலம்

இல 475, யூனியன் பிளேஸ், கொழும்பு 02.

1777

0777 679 679
(24/7)

 • 0777 087 917
 • 0777 678 697

தபால் மூலம்

Dialog Axiata PLC, Investor Relations
No 475, Union Place, Colombo 02, Sri Lanka

+94 777 080748

+94 117 694 350

தபால் மூலம்

Group Corporate Services, Dialog Axiata PLC
இல 475, யூனியன் பிளேஸ், கொழும்பு 02.

+94 773 908 929

+94 117 694 350

தபால் மூலம்

Dialog Axiata PLC, 475, Union Place,Colombo 2. Sri Lanka

+94 117 694 160

Make an appointment with your Dialog Account manager to Visit Enterprise Discovery Centre and experience the Future. Today.

தபால் மூலம்

Dialog Axiata PLC,
No. 57, Dharmapala Mawatha, Colombo 3, Sri Lanka

0117 100 200
24/7)

0117 100 200
24/7)

தபால் மூலம்

Dialog Axiata PLC, 475, Union Place,Colombo 2. Sri Lanka

+94 777 678 700

Hotline Tariffs