பொருள் விரிவாக்கம்

‘Sew Desatama Dialog’ முயற்சியில் கும்புகொட ஆர பகுதியில் புதிய கோபுரம் நிர்மாணிக்கப்பட்டது

2023 மே 17         கொழும்பு

 

Sew Desatama Dialog

இரத்தினபுரி கும்புகொட ஆர பிரதேசத்தில் ‘Sew Desatama Dialog’ முயற்சியின் கீழ் புதிதாக ஆரம்பிக்கப்பட்ட கோபுரம் டயலொக் பிரதிநிதிகளால் திறந்துவைக்கப்பட்டது

அண்மையில் இரத்தினபுரி மாவட்டத்தில் கும்புகொட ஆர பகுதியில் ஆரம்பிக்கப்பட்ட கோபுரம் மூலம், இலங்கையின் முதற்தர வலையமைப்பான டயலொக் ஆசிஆட்டா பிஎல்சி ஆனது "Sew Desatama Dialog" செயற்றிட்டத்தின் கீழ் நாடு முழுவதும் உள்ள கிராமங்கள் மற்றும் நாட்டுப்புற சமூகங்களுக்கு இணைப்பை விரிவுபடுத்துவதற்காக தனது அர்ப்பணிப்புடன் தொடர்ந்து செயற்பட்டு வருகின்றது.

நிறுவனத்தின் நோக்கத்தின் ஒரு பகுதியாக புதிய கும்புகொட ஆர கோபுரம், இரத்தினபுரி மாவட்டத்தில் எம்பிலிபிட்டிய கிராமத்தில் உள்ள கோபுரங்களுடன் இணைந்து, நாடு முழுவதும் உள்ள வலையமைப்பு இணைப்பை மேம்படுத்தும் வகையில் அமைக்கப்பட்டுள்ளது. மேலும் குருநாகலை மாவட்டம் எலதளவ, நபிரித்தன்கடவர, பெமினிகல மற்றும் துணுமவ ஆகிய கிராமங்களிலும் கோபுரங்கள் நிறுவப்பட்டுள்ளன.

இந்த நிச்சயமற்ற காலங்களில் பரவெல்லையை விரிவுபடுத்துவதற்கும் வாடிக்கையாளர்களை ஆதரவளிப்பதற்கும் மேற்கொண்ட தொடர்ச்சியான முயற்சிகளின் விளைவாக, 2022 ஆம் ஆண்டு நிறைவடையும் போது டயலொக் நிறுவனமானது 4700 மொபைல் 4G தளங்களை தனது வலையமைப்பின் மூலம் அடையப் பெற்றுள்ளது. Green field கோபுரங்களை பயன்படுத்தி, உள்ளார்ந்த கிராமப்புற சமூகங்களுக்கு தன் பரவெல்லையை விரைவாக விரிவுபடுத்தியுள்ளதுடன் அடர்த்தியான பகுதிகளில் அவசரத் திறன் தேவைகளைப் பூர்த்தி செய்யும் பொருட்டு Lamp Pole தீர்வுகளையும் வழங்கியுள்ளதன் மூலம் 95% 4G டேட்டா பரவெல்லையை பயன்படுத்தும் மக்கள்தொகையை Dialog தன்னகப்படுத்தியுள்ளது.

டயலொக்கின் பரவெல்லை தடத்தை விரிவுபடுத்துவதற்கான அர்ப்பணிப்பு உலகளாவிய வலையமைப்புகள் சோதனையாளர்களால் அடையாளங் காணப்பட்டு, திறந்தவெளித் தொடர்பில் 'சிறந்த 4G பரவெல்லை அனுபவம்' மற்றும் 'விரைவான பதிவேற்ற, பதிவிறக்க வேக அனுபவம்' போன்ற அடைமொழித் தலைப்புகள் அளிக்கப்பட்டு அங்கீகரிக்கப்பட்டுள்ளது.